הוארכה בשלושה שבועות הסמכת השב"כ לסייע במאבק בקורונה

אולי יעניין אותך גם

ועדת המשנה לענין השירותים החשאיים בכנסת האריכה את הסמכת השב"כ לסייע למשרד הבריאות במאבק בקורונה בשלושה שבועות נוספים. ההחלטה התקבלה לבקשת הממשלה, שדרשה במקור להאריך את ההסמכה בשישה שבועות, כדי לעגן את הסמכת השב"כ בחקיקה ראשית כמתחייב מפסיקת בג"ץ.

במהלך הדיון מסר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, רז נזרי, כי 3,835 חולים אותרו באמצעות הכלי של השב"כ

רקע מפורט על היסטורית ההסמכה של השב"כ מאז הוחלט לראשונה להשתמש בו, נמצא בחוות דעת היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, עו"ד שלומית ברנע פרגו, שנלוותה להחלטת הממשלה.

תיאור של נהלי העבודה המסדירים את העברת המידע מהשב"כ למשרד הבריאות נמצא בתשובת המדינה לעתירה לבג"ץ של אירגון העתונאים, שהסתיימה בהחלטת בג"ץ כי המשך השימוש בכלי מחייב עיגון בחקיקה ראשית.

מהו בדיוק המידע הטכנולוגי שאוסף הכלי - אין איש מספר.