המדינה לבג"צ: שוקלים להרחיב תפקידי השב"כ במאבק בקורונה

אולי יעניין אותך גם

הממשלה בוחנת בימים אלה את האפשרות להוסיף משימות לשירות הביטחון הכללי, במסגרת הסיוע שהוא מגיש למשרד הבריאות בהתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. צוות שרים שמינתה הממשלה כשהסמיכה את השב"כ לסייע למשרד הבריאות בוחן גם חלופות נוספות: "תכלית האמור היא לשפר את אפקטיביות הסיוע הניתן למשרד הבריאות, על מנת שניתן יהיה להוסיף ולפעול להאטת התפשטות הנגיף תוך הסרה חלקית של המגבלות על חופש התנועה, בראי האיזון בין מכלול הזכויות העומדות על הפרק" - כך הודיעה המדינה לבג"ץ הדן בעתירות נגד הסמכת השב"כ (עתירות  עו"ד שחר בן מאיר, אירגון העתונאיםהאגודה לזכויות האזרח בישראל וארגון עדאלה).

בהחלטת הממשלה מס' 4950 מיום 31.3.2020 – הניצבת במוקד העתירות המתוקנות – נקבע  כי "צוות שרים בראשות השר יובל שטייניץ ובהשתתפות השרים זאב אלקין, אמיר אוחנה ויואב גלנט, יבחן בתוך שבוע ימים את האפקטיביות של המנגנון שאושר, ובמידת הצורך יציע חלופות והמלצות לשינויים בהחלטה האמורה. לצורך עבודתו, יתייעץ הצוות עם ראש שירות הביטחון הכללי, ראש המטה לביטחון לאומי וגורמים מקצועיים רלבנטיים נוספים. המלצות הצוות יובאו לפני ראש הממשלה אשר יבחן אותן. ככל שיתבקש לבצע שינויים בהחלטת הממשלה האמורה, הם יאושרו על ידי הממשלה ויהיו כפופים לאישור ועדת הכנסת לענייני השירות" (סעיף ב' בעמ' 6 להחלטה). בחינת האפשרות להוסיף משימות לשב"כ נעשית מכוח סעיף זה בהחלטה.

law.co.il מעיר שבעוד אירופה מאמצת צעדים וולונטריים השומרים על האנונימיות והפרטיות במאבק בקורונה - ישראל מאמצת צעדים חסרי תקדים בדמוקרטיות מערביות שבהם אירגון ביון, המיועד להילחם באויבי המדינה, מתחקה אחר אזרחים שאינם פושעים. מאמר ב-ViceNews מונה את ישראל כאחת משלושים מדינות המשתמשות בקורונה לדכא את אזרחיהן, לצד אירן, צפון קוריאה, מייאנמר, רוסיה, סין ומדינות כדוגמתן.