צו ביניים: תקנות השב"כ יוקפאו אם לא יוקמו ועדות פיקוח בכנסת

אולי יעניין אותך גם

בג"צ החליט הלילה בצו ביניים: אי אפשר יהיה להשתמש בתקנות המסמיכות את השב"כ לסייע במעקב אחרי תנועת חולי קורונה והאנשים שעימם באו במגע, אם עד יום שלישי בשעה 12:00 לא תקים הכנסת את הוועדות המאפשרות פיקוח על תקנות אלה. החלטה על סגר כללי תאפשר לשוב ולבחון את הצורך בהפעלת הסמכויות על פי תקנות השב"כ. התקנות המקנות למשטרה סמכות לקבל נתוני מיקום של חולי קורונה - לא יופעלו.

ההחלטה מצמצמת עוד את היקף התקנות שיופעלו עד יום שלישי: התקנות קובעות כי אפשר להפעילן למעקב אחר "חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל–nCoV או מי שרופא קבע שהוא חולה במחלה או שקבע כי יש חשד שהוא חולה בה בהתאם להנחיות משרד הבריאות גם אם טרם התקבל ממצא מעבדתי כאמור" - ואילו ההחלטה מורה שיופעלו אך ורק ביחס ל"חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל–nCoV". האפשרות להפעילן אפוא כלפי חשודים לא מאומתים במחלה - הוקפאה בצו הביניים.

תקנת תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 הותקנו ביום שני. על המשיבים בעתירות שהגישו עו"ד שחר בן מאיר, האגודה לזכויות האזרח בישראל וארגון עדאלה להשלים עד יום ראשון בחמש בערב את תשובתם, בין השאר בנקודות הבאות -

  • האם ההכרזה על מצב חירום לפי סעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה, נוגעת גם למצבי חירום שאינם נובעים מסיבות ביטחוניות?  
  • האם מתוקף סעיף 7(ב)(6) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 ניתן להקנות לשירות הביטחון הכללי סמכויות לפעול בתחום שאינו נוגע לביטחון המדינה?

בג"צ 2109/20, 2135/20, 2141/20 עו"ד שחר בן מאיר ואח' נ' ראש הממשלה ואח' (הנשיאה חיות, המשנה לנשיאה מלצר והשופט סולברג).