הממשלה מבקשת להאריך את הסמכת השב"כ לסייע במאבק בקורונה

אולי יעניין אותך גם

הממשלה החליטה להאריך בשבעה ימים את הסמכת השב"כ לסייע למשרד הבריאות באמצעות מידע טכנולוגי המאתר את נתיבי התנועה והמפגשים של חולי קורונה, כך שבמקום לפקוע ב-30.4.2020 תפקע ההסמכה ב-7.5.2020. הממשלה עושה זאת "לאחר שנמצא כי נכון למועד זה, אין חולפה הולמת אחרת להשגת תכלית ההסמכה מלבעד הסתייעות בשירות... ולצורך התנעת הליך חקיקה, לרבות בחינת עצם קידומה, אשר במסגרתה יוסמך השירות להמשיך ולסייע למשרד הבריאות". הממשלה הביאה את החלטתה לפני ועדת המשנה לענין השירותים החשאיים בכנסת, הצריכה לאשרה מכוח סעיף 7(ב)(6) לחוק השב"כ.

לפני יומיים החליט בג"ץ כי הסמכת השב"כ לסייע למשרד הבריאות תפקע, אלא אם כן תעוגן בחקיקה ראשית. עם זאת התיר פתח להאריכה במספר שבועות אם יותנע תהליך חקיקה מתאים. החלטת הממשלה 5024 קובעת כעת כי יש לקיים בהקדם האפשרי דיון בראשות ראש הממשלה "לצורך בחינת התנעת הליך חקיקה... בשים לב לקביעות פסק הדין בבג"ץ 2109/20 ולצורך לאזן [כך במקור - ח.ר.] בין חשיבות תכליתה של הסמכה כאמור להשלכות אפשריות נוספות שלה". ההחלטה אינה מפרטת מהן אותן השלכות אפשריות.

law.co.il מזכיר שבג"ץ קבע כי אפשר היה לצפות שתתקיים עבודת מטה רצינית לאיתור חלופות מן הסוג שאומץ ברחבי העולם, ובכלל זה הסתייעות ביישומון "המגן" שפיתח משרד הבריאות, המבוססים כולם על קבלת הסכמתו של מושא המעקב. האם בוצעה עבודת מטה רצינית כזו, וכיצד הגיעה למסקנה שאין חלופה הולמת אחרת להסמכת השב"כ כאשר כל מדינות המערב פונות לפיתוח אפלקיציות מנטרות-קירבה באמצעות בלוטות' - יש להניח שעוד נדע בהמשך.