ספאם ודואל

ת"ק 38453-06-19 חיון נ' גילי ליאו אלקטריק בע"מ

הפיצוי לפי חוק הספאם נקבע לפי מספר בקשות ההסרה ולא לפי מספר הודעות הפרסומת שנשלחו (פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, השופטת חנה קלוגמן):

העובדות: התובע טען כי הנתבעת, חברה לממכר מוצרי חשמל, שלחה לו 43 הודעות פרסומת גם לאחר שביקש הסרה מרשימת התפוצה מספר פעמים, וזאת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת לא כפרה בעצם משלוח ההודעות, ...

ספאם ודואל

ת"ק 46961-09-19 חיון נ' הודיס בע"מ

המילים "בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת" מתייחסות לאופן משלוח ההודעה ולא לכתובת אליה יש לשלוח אותה (פסק-דין, תביעות קטנות רמלה, הרשמת אביגיל פריי):

העובדות: התובע טען כי הנתבעת שלחה אליו 26 הודעות פרסומיות תוך הפרה נטענת של הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי היא פועלת בהתאם לחוק, כי התובע נרשם לקבלת דוא"ל פרסומי באתרה, וכי בקשות ההסרה ...

ספאם ודואל

תא"מ 10023-08-17 מאירי נ' שיינפלד

הנתבע טען כי הודעותיו הן תוכן מקצועי בלבד, שאין בסופו קידום מכירות, הצעה למסחר או לסדנאות, או הנחות בקבלת שירותים, והתובע לא הוכיח אחרת (פסק-דין, שלום פ"ת, הרשם אורן כרמלי):

העובדות: התובע טען כי הנתבע שלח לו 2 הודעות דוא"ל ללא הסכמתו, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. ההודעות כללו קישור למאמרים שכתב הנתבע בנושאים שונים שבתחום מקצועיותו. התובע ...

סדר דין אזרחי

ת"צ 37226-04-19 ביטון נ' זר. פור. יו (2000) בע"מ

ניתן לצאת מהקבוצה המיוצגת בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם, אף קודם להחלטה בבקשת האישור (החלטה, מחוזי ת"א, השופט דורון חסדאי):

העובדות: בקשת עו"ד גלסברג ליציאה מהקבוצה לפי סעיף 11 לחוק תובענות ייצוגיות. המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה, שעניינה בהפרה נטענת של הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. עו"ד גלסברג הגיש בקשה ליציאה מהקבוצה. לטענתו המשיבה ...

ספאם ודואל

תא"מ 19687-07-19 מאירי נ' גלובס פאבלישר עתונות (1983) בע"מ

התובע בחר בדרך להסרה מרשימת התפוצה שידע כי לא תועיל (פסק-דין, שלום ת"א, השופט אריאל צימרמן):

העובדות: תביעה מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, שעניינה באי-הסרת התובע מרשימת מקבלי הודעות פרסומת שאליה הצטרף ימים ספורים קודם לכן. הנתבעת טענה כי התובע הצטרף לרשימת התפוצה אך ורק לצורך הגשת תביעת ספאם אפשרית וכי בהודעותיה השיווקיות מספר דרכים להסרה, שבאף ...

ספאם ודואל

ת"ק 10021-11-19 תנעמי נ' ריצ'בק בע"מ

הנתבעת לא ידעה שמנגנון ההסרה אינו תקין, אך היתה צריכה לדעת על תקלה במשך תקופה כה ארוכה (פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, השופטת חנה קלוגמן):

העובדות: התובע טען כי הנתבעת שלחה לו 17 מסרוני פרסומת לרכישת מוצריה, לאחר ששלח הודעת הסרה, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת לא כפרה בטענות התובע אך טענה כי מדובר בתקלה של ...

ספאם ודואל

ת"ק 36389-09-19 פרידמן נ' מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

הודעה בדבר פגיעה בכיסוי ביטוחי היא הודעת עדכון ושירות ולא דבר פרסומת (פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, הרשמת טל כהן אלימלך):

העובדות: התובע, מנתח פלסטי במקצועו, טען כי הנתבעת שלחה לו דברי פרסומת בהודעות SMS, ללא הסכמתו, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, גם לאחר משלוח הודעת סירוב. הנתבעת טענה כי אין מדובר בדבר פרסומת, אלא בהודעות בדבר ...

ספאם ודואל

ת"ק 7608-02-19 גילה נ' מכשירי חשמל אריה

הפיצוי לכל הודעה מפרה הופחת ל-100 ש"ח בשל חוסר תום ליבו של התובע (פסק-דין, תביעות קטנות י-ם, הרשם בנימין בן סימון):

העובדות: התובע, שהזמין מוצרים מאתר האינטרנט של הנתבעת, טען כי הנתבעת שלחה לו 38 הודעות דוא"ל פרסומיות, תוך הפרה של סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, למרות ששלח 4 בקשות הסרה. הנתבעת הדגישה כי התובע נרשם לאתר באמצעות כתובת דוא"ל ...