אפל

ת"צ 27340-09-19 דהאן ואח' נ' Apple Inc ואח'

טענת Apple כי אינה פועלת בישראל אינה תואמת את המציאות הגלובלית (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת רחל ערקובי):

העובדות: בקשה לביטול היתר המצאה אל מחוץ לתחום, שניתן במעמד צד אחד. המבקשים הגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבות, שעילתה הטעיה לפי חוק הגנת הצרכן, שעניינה בגביית כספים ממשתמשי Apple גם לאחר שביקשו לחדול מלשלם ומחקו את האפליקציה. המשיבות הן חברות זרות, ...

מסחר אלקטרוני

ת"צ 16620-09-19 בן פורת ואח' נ' רדיו ללא הפסקה (ניהול 2008) בע"מ

המבקשים לא התבקשו לאשר שעיינו בתנאי השימוש, כך שאין הכרח שצפו בהודעה שיקבלו דברי פרסומת (החלטה, שלום ת"א, השופט טל חבקין):

העובדות: בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעילתה הפרה של הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (חוק הספאם). המבקשים הורידו את יישומון המשיבה, המפעילה רדיו אזורי. לטענתם המשיבה שולחת הודעות פרסומיות למשתמשי היישומון (eco99music) שנרשמו באמצעות פייסבוק, ללא שנתקבלה הסכמתם ...

מסחר אלקטרוני

ת"צ 75165-12-20 קולוף נ' AIRBNB, INC ואח'

מי שמבקש לעמוד בקשרים מסחריים עם גורמים ברחבי תבל, חייב להשלים עם האפשרות שבאחד הימים ייתבע לדין באחת הארצות אשר עמן הוא מבקש לסחור (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת לימור ביבי):

העובדות: בקשה לקביעת דרך המצאה מחוץ למדינה, לפי תקנה 167 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, שעניינה בהמצאת בקשה לאישור תובענה ייצוגית לידי המשיבות. 

נפסק: בשלב זה יש לקבל את הבקשה, המוגשת ...

מסחר אלקטרוני

תא"מ 63371-02-20 ילינק נ' אייס קפיטל קמעונאות (2016) בע"מ

אתר הקובע תוספת תשלום עבור משלוח הזמנה ליהודה ושומרון - אינו מפלה מחמת מקום מגורים (פסק-דין, שלום י-ם, השופטת מיקה בנקי):

העובדות: התובע רכש מוצרים מאתר האינטרנט של ACE וטען לאפליה מחמת מקום מגורים, לאור הודעת הנתבעת כי הובלת מוצריה לבית התובע כרוכה בתוספת תשלום, מאחר וביתו נמצא בשטחי יהודה ושומרון. התביעה הוגשה מכוח חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ...

מסחר אלקטרוני

ת"ק 29551-06-20 ויטון נ' מרגלית

אתר מודעות ישלם פיצוי של 5,000 ש"ח - הפרסום הנוסף של המודעה מ"יד 2" פגע בפרטיות התובעת (פסק-דין, תביעות קטנות בית-שמש, הרשם בנימין בן סימון):

העובדות: תביעה כספית בעילות של עוגמת נפש ופגיעה בשמה ובפרטיותה של התובעת. הנתבע, מפעיל האתר ad.co.il (אתר המפרסם מידע שהוא שואב מלוחות מודעות שונים), פרסם שוב מודעה שפרסמה התובעת באתר "יד 2" למכירת ביתה הפרטי, ללא ...

מסחר אלקטרוני

רת"ק 14349-12-20 Booking.Com B.V נ' ניניו ואח'

לא ניתן לערער על ההחלטה בדבר המצאה לבוקינג באמצעות בוקינג ישראל (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט רמי אמיר):

העובדות: בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש לתביעות קטנות בראשל"צ [ת"ק 62261-11-19], שדחה את בקשת הנתבעת (בוקינג) לבטל את החלטתו בעניין המצאת כתב התביעה לידיה. התובעים (המשיבים בבקשה) הגישו תביעת פיצויים נגד הנתבעת וחברת בת ישראלית שלה (בוקינג ישראל). בדיון שנערך הורה ביהמ"ש ...

מסחר אלקטרוני

ת"א 40765-05-18 שורץ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ

בנק דיסקונט היה רשאי לחסום את חשבון התובע ולסרב לאפשר לו להפעיל אותו, לאחר שהסתיר את כוונתו לעסוק במטבעות דיגיטליים (פסק-דין, מחוזי חיפה, השופטת עפרה אטיאס):

העובדות: תביעה למתן צו עשה שמטרתו לאפשר לתובע ליתן שירות בנכס פיננסי בחשבונו בבנק ולבטל את החסימה על ביצוע פעילות פיננסית בחשבונו. חשבון הבנק מושא ההליך שייך לעוסק במטבעות וירטואליים מסוג ריפל וביטקוין. 

נפסק: ...

מסחר אלקטרוני

ת"צ 11329-06-18 Facebook Inc נ' פונטה ואח'

יש לפרש את תנאי השימוש של פייסבוק לטובת המשתמשים (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת רחל ברקאי):

העובדות: בקשת פייסבוק ארה"ב לסלק על הסף את בקשת המשיב לאשר תובענה ייצוגית נגדה, בטענה כי בקשת האישור אינה באה בגדר פרט 1 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות (שכן לא מתקיימים יחסי עוסק-לקוח בין הצדדים). בבקשת האישור טען המשיב כי המבקשת והמשיבה 2 (פייסבוק אירלנד) נוהגות למכור ...