זכויות יוצרים

שיתוף הקבצים חי ובועט

בימים אלה ניתן פסק דין בבית משפט באוסטרליה כנגד בעליה של תוכנת שיתוף הקבצים קאזה. פסק הדין מחסל, הלכה למעשה, את עסקיה של קאזה עם השוק האוסטרלי ומצטרף לפסק דין דומה שניתן בארצות הברית כנגד תוכנות נוספות. רבים רואים בהחלטה זו מכה נוספת שניחתה על תוכנות שיתוף הקבצים וכהישג במאבק בהפרת זכויות יוצרים באינטרנט. מאמר זה מבקש לצנן את ההתלהבות ...

זכויות יוצרים

לא רק כלי להתחכמות משפטית

שוב נחלות חברות המדיה תבוסה מידיהן של חברות החלפת הקבצים: בית משפט לערעורים דחה את טענותיהן שיש להשית על שתי חברות המפיצות תוכנות לשיתוף קבצים (P2P) אחריות להפרת זכויות יוצרים המתבצעת כאשר משתמשי התוכנות מעבירים זה לזה מוסיקה וסרטים מוגנים (Metro-Goldwyn-Mayer v. Grokster, פסק-דינו של בית המשפט הפדראלי לערעורים בקליפורניה). הפעם נתלוותה להפסד גם נימה לא מוסתרת של מורת רוח ...
זכויות יוצרים

סוף עידן החלפת הקבצים?

בית המשפט העליון של ארצות הברית פרסם אתמול את ההחלטה החשובה ביותר בדיני זכויות היוצרים בעשרים השנים האחרונות (Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., et al. v. Grokster, Ltd. et al). הפסיקה מפרשת את הלכת סוני מ- 1984, שהכשירה את הווידאו בנימוק שהוא לא רק מסייע בהפרת זכות יוצרים אלא שיש לו שימושים מהותיים בלתי-מפרים. כעת נפסק כי מי שמפיץ התקן ...

אחריות ספקים

הלקוח יוריד, והספק - לא ישלם!

בית המשפט העליון של קנדה נדרש לאחרונה לשתי סוגיות רבות-עניין: סמכותו על פעילות אינטרנטית המתבצעת מחוץ לתחום השיפוט הטריטוריאלי של קנדה, ואחריות ספקים בגין הפרת זכויות יוצרים. בערעור שנדון על החלטת ערכאה נמוכה יותר, נהפכה הפסיקה המקורית ונקבע כי ספקי גישה לאינטרנט המפעילים שרתי מטמון (Proxy Servers) שמאחסנים עותקים מפרים של שירים מוגנים - אינם מפרים בעצמם זכות יוצרים (מאמרנו ...

זכויות יוצרים

רקוויאם לחוק זכות יוצרים, 1911

זה שנים שחוק זכות יוצרים, 1911 נחבט במגבלותיו ויכול להן. כך זכה לחול על שידורי טלוויזיה, תוכנות מחשב ואתרי אינטרנט. ב- 1924, כשהוחל בא"י פלשתינה באמצעות דבר המלך במועצתו, אף אחת מהטכנולוגיות הללו לא היתה בנמצא. אבל בשבוע שעבר נפל דבר. בית המשפט העליון היה קרוב לסירוב להחיל את החוק על שידורי-משנה בטלוויזיה (ד"נ 6407/01 ערוצי זהב ושות' ואח' נ' ...

זכויות יוצרים

2004 - שנת המשפט שהיתה באינטרנט

הניסיון לסכם מאורעות משפטיים של שנה קלנדרית שגוי כמובן מיסודו. התפתחויות משפטיות אינן תוחמות עצמן ל- 12 החודשים שבין ינואר לדצמבר. אבל מבט על השנה שהיתה יכול להצביע על התפתחויות לעתיד. יש בו גם כדי להעמיד את מאורעות העבר בהקשר מדויק יותר. משכך, בחרנו במודע לשגות ולסכם את השנה שהיתה למשפט באינטרנט. הסיכום מבטא רק את דעתנו. השמטות, אי-דיוקים והעדפות ...

זכויות יוצרים

ציר הזמן של המאבק המשפטי בהחלפת הקבצים

מאי 1999 שון פנינג, סטודנט בבוסטון, מייסד את השירות הראשון להחלפת קבצי מוסיקה באינטרנט, נאפסטר. בשיאו ימנה השירות כ- 20 מיליון משתמשים רשומים.
דצמבר 1999 חברות התקליטים הגדולות בתבל, ובהן EMI, סוני ו- BMG, תובעות את נאפסטר בטענה לפגיעה בזכויות היוצרים שלהן.
26 ביולי 2000 צו מניעה אוסר על נאפסטר לאפשר החלפת קבצים מפרים. בהמשך יורה בית המשפט לחברה לחדול ...
זכויות יוצרים

תזכיר חוק זכות יוצרים – הבטי מחשב

לאחר תקופה ארוכה של דממה חקיקתית בנושאי מחשב ואינטרנט, פרסם משרד המשפטים בשבוע שעבר שני תזכירי חוק שהם בעלי השלכה ישירה על מידע: תזכיר חוק זכות יוצרים, התשס"ד2003- וחוק לתיקון פקודת הראיות [נוסח חדש] (מקור והעתק כראיה), התשס"ג2003-.

המקיף מבין השניים הוא כמובן תזכיר חוק זכות יוצרים. דיני זכויות יוצרים מוסדרים כעת בישראל באמצעות חוק זכות יוצרים, 1911 ופקודת זכות ...