פשעי מחשב

בשם הילד: שינויים בהרגלי ההפללה

בשלהי 2014 התקבל בכנסת תיקון 118 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, שכולל איסור היסטורי ראשון על צפייה בחומרים כשלעצמה. לפי האיסור החדש, הצורך פרסום תועבה ובו דמות קטין אף בלי להחזיק בו, דינו – מאסר שנה.

המאמר סוקר את ההיסטוריה של עברות התועבה במשפט המערבי ובישראל, ומראה את השינוי שעברו, מהתמקדות בחומרים ספרותיים ובהמשך בהצגות, להתמקדות בחומרים ויזואליים. במדינות רבות נולדו עברות ...
הימורים

דיני העונשין גולשים באינטרנט: היסוד הפיזי הווירטואלי

המאמר בוחן, בין היתר, האם האינטרנט מחייב חקיקה פלילית מהותית חדשה בנוגע ליסוד הפיזי, או שמא החקיקה הקיימת ניתנת להחלה: כפשוטה וללא בעיות מיוחדות, או בהתאמות פרשניות מורכבות. פורסם במקור: הפרקליט נב תשע"ג. לעיון במאמר המלא לחצו כאן.
פשעי מחשב

חדירה למחשב כעוולה נזיקית

מאמרם של ד"ר אהרוני-גולדנברג ופרופ' רייך עוסק בתרופות הנזיקיות לתופעת המחשוב הפולשני, תוך התמקדות במקרים של חדירה למחשב כשלעצמה. המאמר מבקר את החלטת מנסחי חוק המחשבים להשמיט מן הנוסח הסופי של החוק את עוולת החדירה למחשב, אף שעוולה כזו הופיעה בטיוטה מוקדמת שלו ומפרט את הטעמים להענקת הגנה נזיקית מפני חדירה למחשב. פורסם במקור: שערי משפט ד(2) התשס"ו. לעיון במאמר ...
פשעי מחשב

על תיקון סעיף 6 לחוק המחשבים

ב-17.7.2012 נכנס לתוקפו חוק המחשבים (תיקון), התשע"ב–2012, המשנה את סעיף 6 בחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995. התיקון לחוק הוא פרי הצעת חוק פרטית של ח"כ רוחמה אברהם-בלילא, אליה הצטרפה הממשלה תוך הסכמה על שינויי נוסח. במסגרת מהלך משותף זה, עודכן הסעיף.

כהערת מסגרת כללית, מעניין לציין כי זהו התיקון הראשון לפרק העבירות בחוק המחשבים מעת שנחקק לפני 17 שנה. ...
פשעי מחשב

זה לא וירוס. זה רק סוס

פרשת הסוס הטרויאני ופרשות דומות, שבהן יושם סעיף 6 לחוק המחשבים (נגיף מחשב), מעוררות קשיים רבים. עם כל החומרה בה יש להתייחס למעשיהם הקשים של בני הזוג ולמקרים אחרים בהם הוחדרה תוכנת ריגול למחשבי הזולת, נשאלת השאלה האמנם היה מקום להרשיעם דווקא בסעיף חמור זה, ולא בסעיף חמור פחות.

במספר ערכאות הורשעו אנשים שתכנתו או הפיצו תוכנות זדוניות למחשבי הזולת ...

פרטיות וסייבר

חדירה למערכות מחשב - היקפה הרצוי והמצוי של העברה

מאמרה של ד"ר אהרוני-גולדנברג עוסק בהיבטים התאורטיים של סוגיית החדירה למערכות מחשב. במסגרת זו הוא מנתח את הפגיעה באינטרסים ובחירויות האדם שנוצרת בעקבות חדירה למערכות מחשב ודן בסייגים להגנת המידע הממוחשב. כמו כן, המאמר בוחן את הדין הקיים בנוגע לאיסור חדירה למחשב והאזנת סתר לתקשורת בין מחשבים, לרבות הסייגים להגנת סודיות המידע הממוחשב ויישום הוראות סעיף 4 לחוק המחשבים וסעיף ...
פשעי מחשב

האקר כהלכה? חדירה למחשב בראי המשפט העברי

מאמרה של ד"ר אהרוני-גולדנברג מנסה לברר את השאלות הבאות: ראשית, האם וכיצד המקורות היהודיים השונים, ובפרט ההלכה היהודית, מיישמים את עברות הגזל והגנבה על קריאה והעתקה לא מורשים של מידע של הזולת? בתוך כך תתברר גם השאלה האם יש הכרה הלכתית ברעיון של נכס רוחני; שנית, האם וכיצד ניתן לשאוב השראה מהמקורות היהודיים, ככל שהיא עוסקת בדיני הגנבה והגזל של נכס רוחני, ...