פרטיות וסייבר

האם שובל אותות סלולריים הוא מידע פרטי?

רובנו לא עוזבים את הבית מבלי הטלפון הנייד. אנחנו נושאים אותו עימנו לכל מקום. הקשר הכמעט רומנטי הזה עם הטלפון הנייד, עלול לעלות לנו בפרטיותנו. בטלפונים מודרנים מוטמעות טכנולוגיות שונות המאפשרות לזהות את מיקום המכשיר -  GPS, אנטנות סלולר, Wi-Fi (תקשורת אינטרנט אלחוטית) וכתובות IP (פרוטוקול אינטרנט) מתעדים כל תנועה של מכשיר הטלפון. שובל האותות הסלולריים (("Cell Site Location Information” ...

ראיות אלקטרוניות

הראיה הטובה ביותר? אין דבר כזה


כלל הראיה הטובה חל כאשר בעל דין מבקש להגיש מסמך לשם הוכחת תוכנו, להבדיל מהוכחת קיומו. הוא דורש שהמסמך שיוגש יהיה המסמך המקורי, ולא העתקו. "הסיבה המונחת ביסודו של כלל זה היא שהמקור משקף את המידע המלא ביותר, ובמיוחד לענין היבטים מעבר לתוכנו של המסמך, למשל, החזות הפיזית של המסמך בדמות סוג דיו ונייר", מסביר התזכיר. "יתירה מזו, הובע חשש ...
פרטיות וסייבר

חוק הנתונים הביומטריים – הכצעקתה?


עוד לפני שהחלו הדיונים על החלטת הממשלה המאשרת את הצעת החוק ליצירת תעודות זהות ומאגר נתונים ביומטריים, פורסמו בכלי התקשורת דעות רבות בגנותו של החוק המוצע. השאלה, אם אכן בנטילת טביעות אצבע ותצלום תווי פנים מאזרחי ישראל גלומה פגיעה כה קשה ובלתי הפיכה בזכויות אדם, אינה פשוטה כלל ועיקר.

תזכיר חוק תעודת זהות, מסמך נסיעה ומאגר מידע ביומטריים, התשס"ח- 2008 ...
ראיות אלקטרוניות

כיצד תוכיח רשומת מחשב?

חוק המחשבים, התשנ"ה-1995 חולל "מהפכה זוטא" בדיני הראיות, כאשר הכשיר את קבילותן של רשומות מוסדיות בכלל ורשומות מחשב בפרט. אלמלא עשה כן היו רשומות מחשב בלתי-קבילות בהליך שיפוטי מחמת כלל הראיה הטובה ביותר והכלל האוסר על עדות שמועה.

השינוי עוגן בפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971 שקבעה בסעיפים 35 ו- 36 את העקרונות הבאים: "רשומה מוסדית" היא מסמך, לרבות פלט מחשב, ...

ראיות אלקטרוניות

ראיות אלקטרוניות - חלק שלישי

מידע אלקטרוני שונה באופן מהותי מראיות חפציות. בעוד שראיה פיסית היא מקובעת, מידע דיגיטלי משתנה כל העת - בין אם כחלק טבעי מתהליך, בין אם מחמת תקלה ובין אם מחמת התערבות זדונית (כדוגמת וירוס מחשב). בעוד שסימני השינוי בולטים בראיה חפצית, ראיה אלקטרונית יכולה להשתנות בלי שיוותר לכך סימן - ולעולם איכות ההעתק הדיגיטלי זהה לאיכות המקור. ראיה חפצית נתפסת ...

פרטיות וסייבר

מעופה החופשי של הודעת הדואר האלקטרוני

פסילת קבילותן של הודעות הדואר האלקטרוני בפרשת הסוס הטרויאני מסיימת תקופה ארוכה של חוסר ודאות בנוגע להאזנות בתקשורת אלקטרונית. הצעד הבא צריך להיות תיקון יסודי של החוק.

עמדת הפרקליטות בנושא האזנות סתר לתקשורת אלקטרונית התאפיינה בשנים האחרונות בחוסר עקביות ובהעדר אחידות. במהלך שש השנים האחרונות הביעה פרקליטות המדינה לא פחות משבע דעות בקשר עם תפיסת מידע ברשתות תקשורת אלקטרונית. בחלקם ...

הימורים

אינטרנט קפה. לא לשתיה

חוק העונשין קובע שארגון ועריכת הימורים, הגרלות ומשחקים אסורים הוא עבירה פלילית. אבל מה דינו של מי שמציע רק תקשורת מחשבים לאתרי הימורים באינטרנט - האם גם הוא ייחשב מארגן של משחק אסור או הימור? שפע של "מועדוני אינטרנט" ובתי "קפה אינטרנט" שצצו בשנים החולפות כפטריות אחרי הגשם בוחן מדי יום את גבולות האיסור שבחוק. לא כולם, כמובן, עוסקים בהימורים. ...