הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט), התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/1292/25] של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין ואח', המבקשת לקבוע כי בעסקת מכר מרחוק הנעשית באמצעות האינטרנט, לא יגבה העוסק עמלה בעד עשיית העסקה, אלא אם הוא גובה עמלה בשיעור זהה במכירת מוצרים או שירותים זהים בעסקה שאינה עסקת מכר מרחוק.

הצעת חוק דומה מטעם הכנסת [765] הוגשה בשנת 2018. הצעות חוק פרטיות, זהות ודומות בעיקרן, הוגשו במהלך הכנסת ה-25 [פ/703/25], [פ/704/25], הכנסת ה-24: [פ/313/24], [פ/1905/24], [פ/2343/24], [פ/2461/24], [פ/3099/24], [פ/3164/24], הכנסת ה-23: [פ/454/23], הכנסת ה-22: [פ/806/22], הכנסת ה-20: [פ/36/20], [פ/37/20], [פ/3008/20], [פ/3955/20], הכנסת ה-19: [פ/1904/19], [פ/1760/19], והכנסת ה-18: [פ/2466/18].