הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה ברכישה אלקטרונית), התשע"ה-2015

הצעת חוק פרטית [פ/36/20] של חבר הכנסת מיקי רוזנטל, המבקשת לאסור על גביית עמלה מצרכנים בעת רכישת טובין או שירותים באמצעות תקשורת אלקטרונית. 

הצעת חוק זהה הוגשה בכנסת ה-19 על-ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל ואח' [פ/1760/19]. הצעות חוק דומות בעיקרן הוגשו בכנסת ה-19 על-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג ואח' [פ/1904/19] ובכנסת ה-18 על-ידי חבר הכנסת אלכס מילר ואח' [פ/2466/18].