הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגבלת גביית עמלה בעסקת מכר מרחוק שעניינה רכישת כרטיס למופע), התשפ"ב-2021

הצעת חוק פרטית [פ/2343/24] של חבר הכנסת רון כץ, המבקשת לקבוע שכאשר עוסק גובה מצרכן עמלה בעקבות עסקת מכר מרחוק, של כרטיס למופע בתחום הבידור או האמנות, הוא לא יגבה עמלה בסכום העולה על 5% ממחירו של כרטיס בודד שנרכש במסגרת אותה עסקה.

הצעת חוק דומה מטעם הכנסת [765] הוגשה בשנת 2018. הצעות חוק פרטיות, זהות ודומות בעיקרן, הוגשו במהלך הכנסת ה-24: [פ/313/24], [פ/1905/24], הכנסת ה-23: [פ/454/23], הכנסת ה-22: [פ/806/22], הכנסת ה-20: [פ/36/20], [פ/37/20], [פ/3008/20], [פ/3955/20], הכנסת ה-19:[פ/1904/19], [פ/1760/19], והכנסת ה-18: [פ/2466/18].