הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגבלת גביית עמלה בעסקת מכר מרחוק שעניינה רכישת כרטיס למופע), התשפ"ב-2021

הצעת חוק פרטית [פ/2343/24] של חבר הכנסת רון כץ, המבקשת להגביל את גובה העמלה שניתן לגבות ברכישת כרטיסים באמצעות האינטרנט והטלפון. גובה העמלה לא יעלה על 5 אחוזים ממחירו של כרטיס אחד, אף אם נרכשו מספר כרטיסים. 

הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-20 על-ידי חברת הכנסת עליזה לביא ואח' [פ/3008/20] ועל-ידי חברי הכנסת מיקי רוזנטל ותמר זנדברג [פ/3955/20]. הצעת חוק דומה הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חברת הכנסת עליזה לביא [פ/4049/20].