הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט), התשע"ד-2013

הצעת חוק פרטית [פ/1904/19] של חברת הכנסת תמר זנדברג ואח', המבקשת לקבוע כי בעסקת מכר מרחוק הנעשית באמצעות האינטרנט, לא יגבה העוסק עמלה בעד עשיית העסקה, אלא אם הוא גובה עמלה בשיעור זהה במכירת מוצרים או שירותים זהים בעסקה שאינה עסקת מכר מרחוק.

הצעת חוק זהה [פ/2466/18] הוגשה בכנסת ה-18 על-ידי חבר הכנסת אלכס מילר ואח'. הצעת חוק דומה בעיקרה הוגשה בכנסת ה-19 על-ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל ואח' [פ/1760/19]