הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגבלת גביית עמלה בעסקת מכר מרחוק שעניינה רכישת כרטיס למופע), התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/3955/20] של חברי הכנסת מיקי רוזנטל ותמר זנדברג, המבקשת להגביל את גובה העמלה שניתן לגבות ברכישת כרטיסים באמצעות האינטרנט והטלפון. גובה העמלה לא יעלה על 5 אחוזים ממחירו של כרטיס אחד, אף אם נרכשו מספר כרטיסים.

הצעת חוק זהה הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חה"כ עליזה לביא ואח' [פ/3008/20].

הצעות חוק דומות בעיקרן הוגשו בכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל [פ/36/20] ועל-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג ואח' [פ/37/20], בכנסת ה-19 על-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג ואח' [פ/1904/19] ועל-ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל ואח' [פ/1760/19], ובכנסת ה-18 על-ידי חבר הכנסת אלכס מילר ואח' [פ/2466/18].