הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגבלת גביית עמלה בעסקת מכר מרחוק שעניינה רכישת כרטיס למופע), התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/3955/20] של חברי הכנסת מיקי רוזנטל ותמר זנדברג, המבקשת להגביל את גובה העמלה שניתן לגבות ברכישת כרטיסים באמצעות האינטרנט והטלפון. גובה העמלה לא יעלה על 5 אחוזים ממחירו של כרטיס אחד, אף אם נרכשו מספר כרטיסים. חברת הכנסת עליזה לביא ואח' הגישו הצעת חוק זהה בכנסת ה-20 [פ/3008/20].