הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט), התשע"ה-2015

הצעת חוק פרטית [פ/37/20] של חברת הכנסת תמר זנדברג ואח', המבקשת לקבוע כי בעסקת מכר מרחוק הנעשית באמצעות האינטרנט, לא יגבה העוסק עמלה בעד עשיית העסקה, אלא אם הוא גובה עמלה בשיעור זהה במכירת מוצרים או שירותים זהים בעסקה שאינה עסקת מכר מרחוק.

הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-19 על-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג ואח' [פ/1904/19] ובכנסת ה-18 על-ידי חבר הכנסת אלכס מילר ואח' [פ/2466/18]. הצעות חוק דומות בעיקרן הוגשו בכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל [פ/36/20] ובכנסת ה-19 על-ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל ואח' [פ/1760/19].