הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט), התש"ע-2010

הצעת חוק פרטית [פ/2466/18] של חבר הכנסת אלכס מילר ואח', המבקשת לקבוע כי בעסקת מכר מרחוק הנעשית באמצעות האינטרנט, לא תיגבה עמלה בעד עשיית העסקה, אלא אם נגבית עמלה זהה בעסקה זהה שאינה עסקת מכר מרחוק.