הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה ברכישה אלקטרונית), התשע"ד-2013

הצעת חוק פרטית [פ/1760/19] של חבר הכנסת מיקי רוזנטל ואח', המבקשת לאסור על גביית עמלה מצרכנים בעת רכישת טובין או שירותים באמצעות תקשורת אלקטרונית.