הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה ברכישה אלקטרונית), התשע"ד-2013

הצעת חוק פרטית [פ/1760/19] של חבר הכנסת מיקי רוזנטל ואח', המבקשת לאסור על גביית עמלה מצרכנים בעת רכישת טובין או שירותים באמצעות תקשורת אלקטרונית. 

הצעת חוק דומה בעיקרה הוגשה בכנסת ה-18 על-ידי חברת הכנסת אלכס מילר ואח' [פ/2466/18].