אחריות ספקים

לשון הרע בעולם המקוון

שני אירועים בימים האחרונים עוסקים בלשון הרע באינטרנט: האחד, חקירה שמנהלת משטרת ישראל בעקבות ציור שהופץ באינטרנט, ובו הוצב ראשה של שרה נתניהו על גופה המצוייר של אישה עירומה; השני, פסיקה מעוררת-מחלוקת של בית המשפט הגבוה לצדק בלונדון, שהטיל אחריות על ספק גישה לאינטרנט בעקבות מסר משמיץ שהתפרסם באחת מקבוצות הדיון שהחזיק הספק במחשביו.

המשטרה לעזרת נתניהו

חקירת המשטרה בענין ...

אחריות ספקים

גבולות האחריות של ספקי שירותים באינטרנט

קנת זראן נפל קורבן למהתלה מרושעת, שבוצעה באמצעות האינטרנט והעמידה את חייו בסכנה: אלמוני הפיץ בשמו למנויי אמריקה און-ליין (AOL) פרסומות לטי- שירטס, הנושאות סיסמאות בשבח פיצוץ בנין הממשל הפדראלי באוקלהומה-סיטי, שבו נהרגו 168 בני-אדם. המודעות הללו פורסמו פעם אחר פעם באפריל ובמאי 1995, למרות שזראן הודיע ל- AOL כי אינו קשור אליהן כלל ודרש להסירן ו- AOL ...

אחריות ספקים

היבטים באחריות ספקי שירות

ספקי שירותים באינטרנט מחזיקים על גבי מחשביהם עשרות אלפי עמודי WEB וקבצים מסוגים שונים, מאפשרים צפייה במיליוני אתרים אחרים, ומעבירים מספר עצום של ממסרי דואר אלקטרוני והודעות לקבוצות דיון. בכל אחד מאלה יכולה להיות פגיעה בזכויות יוצרים, בפרטיות, בשם טוב או באיזו הוראת דין אחרת. באיזה מידה, אם בכלל, ראוי ואפשר להחזיק את הספק אחראי לעוולות המתבצעות על גבי מחשביו ...