חדירה למערכות מחשב - היקפה הרצוי והמצוי של העברה

מאמרה של ד"ר אהרוני-גולדנברג עוסק בהיבטים התאורטיים של סוגיית החדירה למערכות מחשב. במסגרת זו הוא מנתח את הפגיעה באינטרסים ובחירויות האדם שנוצרת בעקבות חדירה למערכות מחשב ודן בסייגים להגנת המידע הממוחשב. כמו כן, המאמר בוחן את הדין הקיים בנוגע לאיסור חדירה למחשב והאזנת סתר לתקשורת בין מחשבים, לרבות הסייגים להגנת סודיות המידע הממוחשב ויישום הוראות סעיף 4 לחוק המחשבים וסעיף 2(א) לחוק האזנת סתר על סיטואציות שונות של מחשוב פולשני. פורסם במקור: ספר דיויד וינר. לעיון במאמר המלא לחצו כאן.