האקר כהלכה? חדירה למחשב בראי המשפט העברי

מאמרה של ד"ר אהרוני-גולדנברג מנסה לברר את השאלות הבאות: ראשית, האם וכיצד המקורות היהודיים השונים, ובפרט ההלכה היהודית, מיישמים את עברות הגזל והגנבה על קריאה והעתקה לא מורשים של מידע של הזולת? בתוך כך תתברר גם השאלה האם יש הכרה הלכתית ברעיון של נכס רוחני; שנית, האם וכיצד ניתן לשאוב השראה מהמקורות היהודיים, ככל שהיא עוסקת בדיני הגנבה והגזל של נכס רוחני, לסוגיית החדירה למחשב הזולת והעתקת מידע ממוחשב. פורסם במקור: מאזני משפט ח - תשע"ג. לעיון במאמר המלא לחצו כאן.