חתימות אלקטרוניות

הצעת חוק חובת מתן שירות באמצעות דואר אלקטרוני, התשע"ד-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2386/19] של חבר הכנסת עפר שלח ואח', המבקשת לקבוע כי מוסד המאפשר לפנות אליו בכתב (לרבות הגשת מסמכים), יאפשר לעשות כן גם באמצעות דואר אלקטרוני, לרבות חתימת שמו באמצעות חתימה אלקטרונית.

חתימות אלקטרוניות

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שינוי בחוזה שנחתם בחתימה באמצעי אלקטרוני), התש"ע-2010

הצעת חוק פרטית [פ/2277/18] של חברי הכנסת אמנון כהן, מירי רגב ואח', המציעה לחייב עוסק למסור לצרכן עותק מחוזה שעליו חתם באמצעי אלקטרוני (על-גבי מסך מחשב או פד אלקטרוני המחובר למחשב) וכן לאסור שינוי בחוזה שנחתם באמצעי אלקטרוני, אלא אם כן השינוי נחתם בכתב יד ובנפרד.
חתימות אלקטרוניות

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שינוי בחוזה שנחתם בחתימה באמצעי אלקטרוני), התשע"ג-2013

הצעת חוק פרטית [פ/1057/19] של חבר הכנסת אמנון כהן, המציעה לחייב עוסק למסור לצרכן עותק מחוזה שעליו חתם באמצעי אלקטרוני (על-גבי מסך מחשב או פד אלקטרוני המחובר למחשב) וכן לאסור שינוי בחוזה שנחתם באמצעי אלקטרוני, אלא אם כן השינוי נחתם בכתב יד ובנפרד. הצעת חוק זהה [פ/2277/18] הוגשה בכנסת ה-18 על-ידי חברי הכנסת אמנון כהן, מירי רגב ואח'.
חתימות אלקטרוניות

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט-2009

תיקון לחוק מס ערך מוסף שלפיו דו"חות למע"מ בגין שנת 2012 ואילך, יוגשו באופן מקוון וייחתמו בחתימה אלקטרונית מאובטחת (הגדרתה שונתה לצורך התיקון) או בחתימה אלקטרונית מאושרת.