הצעת חוק חתימה אלקטרונית (תיקון - הגבלת הנפקת תעודות אלקטרוניות מאושרות בידי המדינה), התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/3631/25] של חבר הכנסת אריאל קלנר ואח', המבקשת לתקן את חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א - 2001, כך שיבהיר כי המדינה מוסמכת להנפיק תעודות אלקטרוניות רק במקרה של מסמך זיהוי או עבור עובד המדינה לצורך ביצוע עבודתו, וזאת על-מנת להימנע מפגיעה בחברות פרטיות שקיבלו רישיון מהמדינה להנפיק תעודות אלקטרוניות מאושרות.