מרבית אירועי אבטחת המידע בישראל לא מדווחים

אולי יעניין אותך גם

ברשות להגנת הפרטיות התקבלו בשנת 2022 רק 165 דיווחים על אירועי אבטחת מידע, ובסה"כ טיפלה הרשות באותה שנה ב- 317 תלונות ואירועי אבטחה. כך מגלה הדו"ח השנתי ל-2022 שפרסמה הרשות אתמול, ביום האחרון לשנת 2023. law.co.il מעריך על-פי הנתונים שמרבית אירועי אבטחת המידע בישראל אינם מדווחים לרשות, על אף החובה לדווח על אירועים כאלה על-פי תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע). עם זה, זוהי עליה בדיווחים לעומת 2021 שבה דווחו לרשות רק 108 אירועי אבטחה.

ב-2022 שינתה הרשות את דרישתה לדווח על אירועי אבטחת מידע תוך 72 שעות ועברה לדרוש דיווח מידי, מוסר הדו"ח. הוא מפרט עוד שהרשות טיפלה באותה שנה ב-24 פניות שעוררו חשדות לעבירה פלילית וכי פתחה שמונה תיקי חקירה פליליים בחשד לעבירות סחר או שימוש במידע רגיש.

2,030 פניות מהציבור התקבלו ב-2022 (עליה ניכרת מ-2021 שבה התקבלו 1,670 פניות בלבד) והם עסקו באבטחת מידע; סוגיות בנוגע ל"הסכמה" - איסוף מידע ללא הודעה כנדרש על פי סעיף 11 בחוק הגנת הפרטיות, שימוש במידע שלא למטרה לשמו נמסר, העברת מידע לצד ג' ואיסוף וצילום תעודות זהות ע"י בתי עסק; בזכות העיון במידע שבמאגרי מידע, מחיקת מידע והזכות להישכח, עיון בשיחות מוקלטות, וגם ברישום מאגרי מידע ועדכונם.

הדו"ח מוסר עוד כי מחלקת האכיפה המנהלית ברשות ליוותה ב-2022 שני פרוייקטים חשובים בתחום הפרטיות ועוד אחד בתחום החתימה האלקטרונית, שגם הוא נופל תחת סמכות הרשות -

  • פרויקט פסיפס - המיזם הלאומי לרפואה מותאמת אישית בע"מ (חל"צ) – פרויקט לאומי להקמת מאגר דגימות ריצוף גנטי ומידע קליני על מטופלות ומטופלים לצורך הנגשת המידע הקליני והגנטי למחקר רפואי.
  • פרויקט צופרים – פרויקט שצפוי להתקיים במספר ערים מרכזיות, שמטרתו זיהוי וניטור של רעשים הנגרמים מצופרי רכבים שעולים על הרף הנקבע בחוק. את הרעש יהיה ניתן לזהות באמצעות תמונה וצילום וידאו.
  • הקמת גורם מאשר ממשלתי - במסגרת הפרויקט תבוצע חתימה אלקטרונית מאושרת על גבי תעודת הזהות החכמה. הרשות מלווה את הפרויקט ומנחה את הגורמים הרלוונטיים על מנת להבטיח שהתהליכים עומדים בדרישות חוק חתימה אלקטרונית ותקנותיו.