חתימה אלקטרונית

חתימה אלקטרונית

במדור זה נעשה מאמץ לכנס את המידע הדרוש למי שמתעניין בהסדרת חתימה אלקטרונית בישראל ובעולם. בעוד שיש בו דגש על מידע משפטי, נמצא בו גם מידע טכנולוגי רב.
 

תוכן

מהי חתימה אלקטרונית

זהו קטע מהפרק ה- 15 בספרו של עו"ד נמרוד קוזלובסקי, "המחשב וההליך המשפטי - ראיות אלקטרוניות וסדרי הדין", אשר פורסם על-ידי ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין (2000). הפרק דן בחתימה אלקטרונית וסוקר את הצעת חוק חתימה אלקטרונית, תש"ס-2000. הקטע מובא באדיבות המחבר וההוצאה לאור. ניתן לרכוש את הספר באתר האינטרנט של ההוצאה לאור.

חתימה אלקטרונית וחתימה דיגיטלית ...

מסמך

תקנים

חוק חתימה אלקטרונית הוא אמנם ניטרלי מבחינה טכנולוגית, אבל לא כן התקנות שמכוחו: חקיקת-המשנה מפנה לשורה ארוכה של תקנים, סטנדרטים בינלאומיים, RFCs ועוד. הנחיות רשם הגורמים המאשרים עוד הוסיפו ועדכנו תקנים. מרביתם נמצאים כאן.

תוכן
קישור

מאמרים

מאמרים הסוקרים את ההיסטוריה החקיקתית של חוק חתימה אלקטרונית ודיני ההצפנה בהישראל, אשר פורסמו בשנים 1997-2003 שבהם התברר הצורך בשימושים בחתימות אלקטרוניות ונחקק החוק המסדיר את הנושא.

תוכן
תוכן

התקנות האירופיות על חתימה אלקטרונית ואמצעי אימות אלקטרוניים

ב-1 ביולי 2016 נכנסו לתוקף באיחוד האירופי תקנות חדשות על חתימה אלקטרונית ואמצעי אימות אלקטרוניים אחרים. התקנות, המכונות בקיצור eIDAS, מביאות עמן רפורמה בפלח של מרחב הסייבר באירופה. הן מחליפות את הדירקטיבה האירופית על חתימות אלקטרוניות משנת 1999 שהתוותה עקרונות כלליים שמדינות האיחוד נדרשו לאמץ בחקיקה לאומית פנים-מדינתית. התוצאה התבטאה בדיני חתימה אלקטרונית שונים מאוד בין מדינות האיחוד. השונות הציבה ...

תוכן

מצגות

מצגות Power Point אלה לקוחות מיום עיון שערכנו ב- 26.11.2001. הן מסבירות מהי חתימה אלקטרונית וסוקרות את תוכניות הממשלה לחקיקה בתחום האינטרנט וליישום חתימה אלקטרונית. הן מובאות באתר באדיבות המחברים. כולן בקבצי ZIP המיועדים להורדה.

חתימה אלקטרונית - מה יש בה ומה אין בה

דורון שקמוני, חבר הנהלת איגוד האינטרנט הישראלי ויועץ לממשלה בתחום החתימה האלקטרונית.

חקיקה בתחום האינטרנט ועקרונות ...