תחומי עיסוק
תחומי עיסוק

קוד פתוח

הקבוצה צברה ניסיון רחב בטיפול בהבטים שונים של תכנה חופשית וקוד פתוח, ובכלל זה -

  • ייעוץ משפטי ביחס לשימוש הנכון בתכנות קוד פתוח, בד בבד עם שמירת החיסיון וזכויות הקנין הרוחני בקוד המחשב של פיתוחי החברה;
  • שילוב של תכנה חופשית המופצת תחת רשיונות מידבקים, כדוגמת GPL ו- LGPL, עם קוד קנייני;
  • קביעת מדיניות תאגידית בדבר שימוש, פיתוח, רכישה ושילוב של תוכנות קוד פתוח במוצרי החברה;
  • ניהול הליכים משפטיים פורצי דרך בתחום. בכלל זה ייצגנו את הנתבעים בתביעה חדשנית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב וביקשה לדון, לראשונה בהליכים משפטיים אי-פעם, בשילוב קוד GPL עם קובץ תוכנה קנייני (מריאנובסקי נ' IChessU ואח'). בנוסף שימשנו יועצים משפטיים לחברה שנתבעה בבית משפט פדראלי בקליפורניה, ארצות-הברית, בעקבות שילוב תכנת קוד פתוח במוצרה;
  • אימון והדרכה של צוותי פיתוח בדבר שימוש זהיר ונכון בתוכנות חופשיות;
  • ניתוח השימוש בתוכנות קוד פתוח במסגרת הליכי גילוי נאות בחברות;
  • ניסוח הוראות חוזיות, לרבות במסגרת רשיונות תכנה קנייניים, המבטיחים שימוש כדין בתוכנה חופשית;
  • ייעוץ בענין שיחרור תוכנה קניינית לציבור תחת רשיונות קוד פתוח, לרבות האופן הנכון לבצע זאת והרשיונות המתאימים למטרות החברה;

עורכי הדין בקבוצה