תחומי עיסוק
תחומי עיסוק

תקשורת

הקבוצה מייצגת את לקוחות המשרד ומייעצת להם בשורה של נושאים בתחום התקשורת, לרבות -

  • הגשת הצעות לקביעת מדיניות של משרד התקשורת בנושאים בעלי אופי טכנולוגי חדשני;
  • ניהול משא ומתן עם משרד התקשורת על תנאי רשיונות;
  • חיווי דיעה על הרגולציה החלה על פעילות מתוכננת;
  • הכנת תגובות להצעות מדיניות של משרד התקשורת;
  • הסדרת תקשורת בחקיקה: במסגרת זאת ליווינו מטעמם של ספקי גישה לאינטרנט חלק מתהליך התיקון לחוק התקשורת (בזק ושידורים);
  • הסכמי-תקשורת (כדוגמת הסכמים לרכישת שירותי לווין, קווי תקשורת); ועוד.

עורכי הדין בקבוצה