תחומי עיסוק
תחומי עיסוק

זכויות יוצרים

הקבוצה מייצגת בתחומים אלה בעלי זכויות, המבקשים, מצד אחד, להגן על קניינם הרוחני ומצד שני להפיק ממנו את התועלת הכלכלית המרבית על-ידי גיבוש הסדרי רישוי נכונים - וכן את מי שמבקשים להשתמש כדין בקניינם הרוחני של אחרים. פעילותה בתחום זה מקיפה, בין השאר -

  • ייצוג בעלי זכויות בהתקשרות עם גופים וחברות המבקשים להשתמש ביצירותיהם בכלל - ובאינטרנט ובתקשורת מתקדמת בפרט;
  • הגנה על זכויות יוצרים ואכיפת קניין רוחני;
  • חוות דעת בסוגיות של יישום דיני קניין רוחני בכלל ובתחומי המחשב והאינטרנט בפרט;
  • סיוע בגיבוש מדיניות בדבר שימוש בקניינים רוחניים (כדוגמת צילומים, יצירות מוסיקליות וסרטים);
  • הכנת הסכמים, שיהוו אבות-טיפוס לרשיונות שיעניקו בעלי זכויות היוצרים;
  • הליכים משפטיים;

עורכי הדין בקבוצה