תחומי עיסוק
תחומי עיסוק

חתימה אלקטרונית

במהלך השנים 2000-2001 ליווה עו"ד חיים רביה מקרוב את תהליך החקיקה של חוק חתימה אלקטרונית. בעת החקיקה עצמה שימש עו"ד רביה כנציג לשכת עורכי-הדין בישראל לועדת המשנה של הכנסת שגיבשה את החוק וליווה מקרוב גם אחר גיבוש התקנות.

המשרד מייצג הן את אחד מבין שני הגורמים המאשרים בישראל הפועלים על-פי החוק, הן חברות טכנולוגיה ושירות, המפתחות פתרונות לחתימה אלקטרונית והן גופים הבוחנים אפשרויות להטמעת טכנולוגיות בתחום.

עורכי הדין בקבוצה