תחומי עיסוק
תחומי עיסוק

חתימה אלקטרונית

במהלך השנים 2000-2001 ליווה עו"ד חיים רביה מקרוב את תהליך החקיקה של חוק חתימה אלקטרונית. בעת החקיקה עצמה שימש עו"ד רביה כנציג לשכת עורכי-הדין בישראל לועדת המשנה של הכנסת שגיבשה את החוק וליווה מקרוב גם אחר גיבוש התקנות.

המשרד מיעץ לחברות טכנולוגיה ושירות, המפתחות פתרונות לחתימה אלקטרונית ולגופים הבוחנים אפשרויות להטמעת טכנולוגיות בתחום.

עורכי הדין בקבוצה