תחומי עיסוק
תחומי עיסוק

משפט באינטרנט

הטמעת מערכות מחשב בעסקים וחברות, השימוש באינטרנט והסחר האלקטרוני, מעוררים סוגיות משפטיות המשלבות תחומי משפט, שרק לעתים נדירות נפגשים יחדיו - קניין רוחני, דיני סייבר ופרטיות, הגנת הצרכן, מחשבים, חוזים ועוד. השירותים שקבוצת הסייבר, הפרטיות וזכויות היוצרים בפרל כהן צדק לצר ברץ מספקת בתחום זה כוללים, בין השאר -

  • ליווי פרויקטים מקוונים מתחילתם בשלבי האפיון הראשונים ועד ליישומם המלא. במסגרת זאת צברו עורכי הדין בקבוצה ניסיון רב בעריכת חוזים עם ספקי-יישומים, שותפי-תוכן וספקי מידע ובניהול משא ומתן לחתימתם; בדיקת הסיכונים המשפטיים הכרוכים בהפעלת המערכות וצמצומם; בדיקת האתרים, היישומים והתהליכים בהם קודם להשקתם; ייעוץ ביחס להבטים המשפטיים של אבטחת המידע והפרטיות במערכות המיושמות ועוד.
  • תנאי שימוש ומדיניות פרטיות ליישומי סלולר ולאתרי אינטרנט לרבות אתרי תוכן, סחר אלקטרוני, תוכנה כשירות Software as a Service, יישומי בריאות ומידע רפואי, חינוך, תרבות, פרסום ורשתות חברתיות ועוד.
  • הסכמי הקמה לאתרים ומערכות מקוונות.
  • ניהול הליכים משפטיים: בכלל זה ניהלו עורכי הדין בקבוצה תביעה תקדימית שהסתיימה בפסיקת בית המשפט העליון שלפיה המשטה אינה מוסמכת להורות לספקי גישה לאינטרנטלחסום גישה לאתרי הימורים (בעקבות הפסיקה תוקן החוק; תביעה ראשונה מסוגה שהגיש ספק גישה לאינטרנט נגד צה"ל, בקשר עם צו שיפוטי שהורה לספק למסור לצבא את תעבורת הדואר האלקטרוני של מנוייו; תביעות בהליכים למסירת שמות מתחם ועוד.
  • מתן חוות דעת: הנושאים שעימם התמודדה הקבוצה בשנים האחרונות כוללים סיכונים המשפטיים הגלומים בניהול פעילות מקוונת או בפיתוח תוכנות מחשב מסוימות; הגנת זכויות יוצרים ורשיונות הדרושים מבעלי זכויות יוצרים לפעילות אחרת; מותר ואסור בקישור בין אתרי אינטרנט; היבטים של קניין רוחני בתוכנות מחשב; ההגנה על קניין רוחני בסביבה הדיגיטלית ורישויו הנכון; יישום דיני הפרטיות והגנת הצרכן על פעילות סחר אלקטרוני מסוימת; תחולת דיני ההצפנה על פעילות אחרת; יישום ופירוש רשיונות קוד-פתוח בפיתוח תוכנות ועוד.
  • עריכת הסכמי רשיון - בין אם הסכמים אחידים המוטמעים בתוך תוכנות (Click-Wrap Agreements) ובין אם הסכמים המיועדים לחתימה בין שני צדדים;

עורכי הדין בקבוצה