תחומי עיסוק
תחומי עיסוק

משפט באינטרנט

הטמעת מערכות מחשב בעסקים וחברות, השימוש באינטרנט והסחר האלקטרוני, מעוררים סוגיות משפטיות המשלבות תחומי משפט, שרק לעתים נדירות נפגשים יחדיו - קניין רוחני, דיני סייבר ופרטיות, הגנת הצרכן, מחשבים, חוזים ועוד. השירותים שקבוצת האינטרנט וה-IT בפרל כהן צדק לצר ברץ מספקת בתחום זה כוללים, בין השאר -

  • ליווי פרויקטים לסחר אלקטרוני ותוכן מתחילתם (עוד בשלבי האפיון הראשונים) ועד ליישומם המלא. במסגרת זאת צברו עורכי הדין בקבוצה ניסיון רב בעריכת חוזים עם ספקי-יישומים, שותפי-תוכן וספקי מידע ובניהול משא ומתן לחתימתם; בדיקת הסיכונים המשפטיים הכרוכים בהפעלת המערכות וצמצומם; בדיקת האתרים והתהליכים בהם קודם להשקתם; ייעוץ ביחס להבטים המשפטיים של אבטחת המידע והפרטיות במערכות המיושמות ועוד.
  • הכנת הסכמים - מקוונים או אחרים - וכן תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתרי אינטרנט, בין אם אתרים המופנים ללקוחות סופיים (C2B) ובין אם אתרים המיועדים לסחר אלקטרוני בין עסקים (B2B). בכלל זה ממליצה הקבוצה כיצד ליישם את ההסכמים, היכן להעדיף הסכם מקוון והיכן לבכר הסכם רגיל. בין האתרים שטופלו בידי עורכי בדין בקבוצה - פורטלים ואתרי סחר אלקטרוני מהגדולים והמובילים בישראל;
  • הסכמים להקמת אתרי ומערכות אינטרנט;
  • הסכמי תוכן המיועדים הן לפעילות Web רגילה והן לפעילות במדיה סלולרית.
  • ניהול הליכים משפטיים: בכלל זה ניהלו עורכי הדין בקבוצה תביעה ראשונה מסוגה שהגיש ספק גישה לאינטרנט נגד צה"ל, בקשר עם צו שיפוטי שהורה לספק למסור לצבא את תעבורת הדואר האלקטרוני של מנוייו. הליך תקדימי זה הסתיים בהוראת פרקליטת המדינה לאמץ חלק ניכר מטענות ספק הגישה ולקבוע שתפיסת הודעות דואר אלקטרוני שטרם הגיעו למחשבי הספק תבוצע בדרך של צו להאזנת סתר בלבד. הקבוצה ייצגה ספק גישה אחר בתביעה הראשונה בישראל שהוגשה נגד 'ספאמר' (משגר 'דואר-זבל'). כן היא מייצגת תובעים, שדרשו למנוע מספק שירותים להשתמש בסימן שהיה זהה לשם מתחם (Domain Name) שבבעלותם, נתבעים בהליכים למסירת שמות מתחם ועוד.
  • מתן חוות דעת: הנושאים שעימם התמודדה הקבוצה בשנים האחרונות כוללים סיכונים המשפטיים הגלומים בניהול פעילות אינטרנט או בפיתוח תוכנות מחשב מסוימות; הגנת זכויות יוצרים ורשיונות הדרושים מבעלי זכויות יוצרים לפעילות אחרת; מותר ואסור בקישור בין אתרי אינטרנט; היבטים של קניין רוחני בתוכנות מחשב; ההגנה על קניין רוחני בסביבה הדיגיטלית ורישויו הנכון; יישום דיני הפרטיות והגנת הצרכן על פעילות סחר אלקטרוני מסוימת; תחולת דיני ההצפנה על פעילות אחרת; יישום ופירוש רשיונות קוד-פתוח בפיתוח תוכנות ועוד.
  • עריכת הסכמי רשיון - בין אם הסכמים אחידים המוטמעים בתוך תוכנות (Click-Wrap Agreements) ובין אם הסכמים המיועדים לחתימה בין שני צדדים;
  • אכיפה וחיווי דעה בתחום זכויות יוצרים.

עורכי הדין בקבוצה