תחומי עיסוק
תחומי עיסוק

סייבר, אבטחת מידע ופרטיות

היערכות לארועי סייבר וליווי לאחריהם; ייעוץ משפטי לחברות מסחריות ומיזמי אינטרנט, המבקשים ליישב בין האפשרויות הנרחבות של איסוף מידע אודות לקוחותיהם עם הוראות הדין. הפעילות בתחום זה כוללת -

 • היערכות אירגונית ליישום ה-GDPR) General Data Protection Regulation) האירופאי ותקנות אבטחת מידע בישראל;
 • הכנת וביקורת מסמכי היערכות להתקפות מקוונות ואבדן מידע;
 • ליווי ארגונים ביעוץ משפטי לאחר מכן;
 • הכנת חוות דעת בסוגיות מגוונות, המיועדות להנחות את הארגון ביחס למותר ואסור ולסייע בקביעת כללי ניהול מאגרי מידע;
 • גיבוש מדיניות פרטיות מוצהרת באתרי אינטרנט;
 • ליווי הסכמים מסחריים, שיש בהם הבטים של הגנה על פרטיות ואבטחת מידע;
 • מתן הדרכה לעובדים הרלבנטיים בחברות מסחריות, ביחס לכללים הרצויים בעת טיפול במידע אישי; ועוד.

הלקוחות בתחום זה כוללים -

 • חברות בינלאומיות המבקשות לוודא שפעילותן תואמת את הדין הורגולציה בישראל;
 • סטארטאפים וחברות-הזנק;
 • חברות וארגונים מהגדולים במשק הישראלי - ממוסדות פיננסים דרך ארגוני בריאות וכלה ברשתות חינוך;
 • Data Brokers - חברות המספקות שירותי דיוור ישיר;

עורכי הדין בקבוצה