אחריות ספקים

הודעה והסרה בישראל

להלן סיפור אמיתי. הוא התפרסם זה עתה ממש. אגודה הולנדית, "סיביות של חופש", החליטה לבחון כיצד נעתרים ספקי שירותים באינטרנט לדרישות למחוק תכנים שמפרים לכאורה זכויות יוצרים של הזולת. אשר על כן העלתה לשרתי המחשב של עשרה ספקי שירותים הולנדים קטע ספרותי בשבח הדמוקרטיה. הטקסט נכתב על-ידי הסופר ההולנדי אדוארד דקר, שנפטר ב- 1877. זכויות היוצרים בו פקעו לפני יותר ...
מסחר אלקטרוני

חוזים אלקטרוניים בישראל

שני מסמכים שפורסמו בחודשים האחרונים שופכים אור על האופן שבו תופסות רשויות המדינה את שאלת תוקפם של חוזים אלקטרוניים: האחד, טיוטת דו"ח ביניים של ועדת הסחר האלקטרוני במשרד המשפטים (מרץ 2003) והשני, טיוטה שניה של עמדת המפקח על הביטוח בנושא מסחר אלקטרוני בשוק הביטוח (18 בספטמבר 2003). שני המסמכים כאחד מכירים בתוקפם של חוזים מקוונים ויש בהם ניתוח מעמיק ויסודי ...

מסחר אלקטרוני

חוזים אלקטרונים צרכניים


הוועדה לבדיקת בעיות משפטיות הכרוכות במסחר אלקטרוני מצאה שיש להכיר בתוקפם של חוזים אלקטרוניים. בכך עסקנו בשבוע שעבר. אבל פרק מיוחד הקדישה הוועדה לחוזים אלקטרוניים שכינתה בשם "חוזים צרכניים": אלה החוזים הנחתמים בין ספק לצרכן. אכן, החקיקה הישראלית מעניקה הגנה מיוחדת לצרכן. אבל הנחת היסוד בדו"ח שפרסמה בתחילת ספטמבר היא שבחוזים מעין אלה המבוצעים באמצעות האינטרנט מחריפה נחיתותו של הצרכן. ...

חופש הביטוי

על חופש הדיבור, ביקורת תוכנה וציונים במנועי חיפוש

שתי החלטות של ערכאות נמוכות בארצות-הברית, שהתפרסמו בשבוע שעבר, חושפות את הערך המקודש שמקנה המשפט האמריקאי לחירות הדיבור, בהקשרים חדשניים: בראשונה קבע בית המשפט שחברת תוכנה אינה יכול לאסור על לקוחותיה לפרסם בדיקות וביקורות על התוכנות מתוצרתה בלא אישור מוקדם של התביעה הכללית בניו-יורק; בשניה סרב בית המשפט להתערב בציון שנותן מנוע חיפוש לאתר אינטרנט, למרות שהציון הוטה באופן מלאכותי ...

מסחר אלקטרוני

כפיפות לרשיונות תוכנה

השופט יהונתן עדיאל מבית המשפט המחוזי בירושלים נדרש לאחרונה, לראשונה בפסיקת בתי המשפט בישראל, לתוקפם של רשיונות תוכנה. בהחלטה רבת עניין, הוא מגיע לתוצאה מרחיקת-לכת - רשיון המצורף לתוכנה מחייב כל מחזיק בתוכנה, בין אם הוא משתמש קצה ובין אם לאו (בש"א 2184/02 ת"א 4219/02 Microsoft Corporation נ' אגמה מחשוב 1999 בע"מ ואח', החלטה מ- 20.11.2002).

המשיבה מנהלת מסחר ברשיונות ...

מסחר אלקטרוני

חוזים וסוכנים אלקטרונים

סחר אלקטרוני מיוסד על כריתת חוזים. פלוני, לדוגמה אתר ברשת האינטרנט, מתחייב למכור ולספק לאלמוני, לקוח שמעבר לים, טובין מסוימים. הצדדים לחוזה יכול שיהיו זרים גמורים זה לזה, הנפגשים לצורך עסקה אקראית אחת, ואפשר שיהיו עסקים המקיימים ביניהם קשר תדיר. החוזה יכול שייכרת באמצעות אתר אינטרנט, בדואר אלקטרוני (לא מכבר הכיר בית משפט במסצ'וסטס בתוקפה של עסקת מקרקעין שהתגבשה בהחלפת ...

מסחר אלקטרוני

כתב אלקטרוני


ערב ראש השנה פרסם משרד המשפטים את דו"ח הוועדה לבדיקת בעיות משפטיות הכרוכות במסחר אלקטרוני. זהו מסמך עב-כרס (140 עמודים) המקיף סוגיות כדוגמת מסמכים אלקטרוניים ודרישת הכתב, חוזים אלקטרוניים, אחריות ספקי שירות לתכנים שחיברו צדדים שלישיים, הגנת פרטיות באינטרנט וחתימות אלקטרוניות. תאריכו מאי 2004 אולם הוא המתין מאז ששר המשפטים יתפנה לאשרו. המעיין בדו"ח מתרשם שהוא מגבש תוכנית אב להסדרי-חקיקה. ...
מסחר אלקטרוני

מכשול בפני עיוור

מהי זכותם של אנשים בעלי מוגבלויות להשתמש באתרי אינטרנט? האם אתר אינטרנט הוא "מקום" הכפוף לחוקים שמחייבים מתן גישה לבניינים ואתרים פיסיים? שאלות אלה נדונו לאחרונה בארצות-הברית (Access Now, Inc v. Southwest Airlines, Co., פסק-דין מ- 18 באוקטובר 2002 של בית משפט פדראלי במחוז הדרומי, פלורידה). תשובתה של הערכאה האמריקנית - שלילית. על-פי החוק בארצות-הברית, אתר אינטרנט אינו "מקום" ולפיכך ...