ספאם ודואל

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק), התש"ף-2020

הצעת חוק פרטית [פ/566/23] של חבר הכנסת מיקי לוי, המבקשת לקבוע הסדר של Opt Out ביחס לשיחות שיווק טלפוניות, כך שניתן יהיה לקיים שיחות כאמור אלא אם כן צרכן סירב לכך באמצעות רישום אקטיבי למאגר "אל תתקשרו אלי".

הצעת החוק מבוססת על הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61)(מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק), התשע"ט-2018, שהיא הצ"ח ממשלתית [מ/1255] שאושרה בקריאה ...

קורונה

הצעת חוק הרשויות המקומיות (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש)(קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית), התש"ף-2020

על רקע התמודדות מדינת ישראל עם התפרצות נגיף הקורונה, מוצע לקבוע כי רשות המקומית תהיה רשאית לקיים ישיבות מועצה בדרך של היוועדות חזותית (video conference).

חופש הביטוי

ק"פ 10721-12-18 ג'מצ'י נ' קופמן

דורון ג'מצ'י לא הוכיח כי רון קופמן אחראי ל"ציוץ" נגדו (הכרעת-דין, שלום ת"א, השופט איתן קורנהאוזר):

העובדות: הקובל, מבכירי כדורסלני ארצנו, ובעל תפקידים במועדון הכדורסל מכבי ת"א במועדים הרלבנטיים, הגיש קובלנה פלילית כנגד הנאשם - איש תקשורת המשדר בין היתר תוכנית ספורט בתחנה 103fm. כתב האישום מייחס לנאשם שני אישומים של פרסום לשון הרע בכוונה לפגוע (לפי סעיפים 1 ו-6 ...

ספאם ודואל

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור על שיווק טלפוני למספר הרשום במאגר "אל תתקשרו אלי"), התש"ף-2020

הצעת חוק פרטית [פ/196/23] של חבר הכנסת אורי מקלב ואח', המבקשת לקבוע הסדר של Opt Out ביחס לשיחות שיווק טלפוניות, כך שניתן יהיה לקיים שיחות כאמור אלא אם כן צרכן סירב לכך באמצעות רישום אקטיבי למאגר "אל תתקשרו אלי".

הצעת החוק מבוססת על הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61)(מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק), התשע"ט-2018, שהיא הצ"ח ממשלתית [מ/1255] שאושרה ...

פרטיות וסייבר

המדינה לבג"צ: הזכות לחיים גוברת על פגיעה אפשרית בחופש העיתונות

בהודעה מעדכנת שהגישה המדינה במסגרת העתירות שהגישו עו"ד שחר בן מאירהאגודה לזכויות האזרח בישראל וארגון עדאלה לבג"צ, הציגה המדינה את עמדתה ביחס למתווה שהציע בג"צ בעניין איתור המגעים של עיתונאים, ככל שאלו יאובחנו כחולים במחלת הקורונה, מחשש לפגיעה בחופש העיתונות במקרה של פגישת העיתונאי עם מקורות. המדינה שללה את המתווה שהציעו שופטי בג"צ והודיעה כי היא סבורה כי באיזון בין ...

קורונה

משרד המשפטים מתכנן: צוואה בוועידת וידאו לימי קורונה

משרד המשפטים פרסם היום להערות הציבור טיוטה של הוראת שעה המתקנת את תקנות הנוטריונים [טיוטת תקנות הנוטריונים (הוראת שעה), התש"ף-2020], באופן שיאפשר, לאור משבר הקורונה, לעשות צוואה עם נוטריון באמצעי טכנולוגי. 

כיום סעיף 22 לחוק הירושה מסדיר את הדרך לערוך צוואה בפני רשות. משבר הקורונה, ומגבלות התנועה וההתכנסות בעקבותיו, הובילו לקושי בעריכת צוואה באופן זה. לפיכך, טיוטת הוראת השעה ...

קורונה

טיוטת תקנות הנוטריונים (הוראת שעה), התש"ף-2020

טיוטת תקנות שפרסם משרד המשפטים להערות הציבור. בשל המגבלות בתקופת משבר הקורונה, התקנות מבקשות לאפשר למצווים הנמצאים במדינת ישראל לעשות צוואה בפני נוטריון באמצעי טכנולוגי, בכפוף לתיעוד אודיו-ויזואלי של עשיית הצוואה.

ספאם ודואל

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק), התש"ף-2020

הצעת חוק פרטית [פ/13/23] של חברת הכנסת מירב כהן, המבקשת לקבוע הסדר של Opt Out ביחס לשיחות שיווק טלפוניות, כך שניתן יהיה לקיים שיחות כאמור אלא אם כן צרכן סירב לכך באמצעות רישום אקטיבי למאגר "אל תתקשרו אלי".

הצעת החוק מבוססת על הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61)(מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק), התשע"ט-2018, שהיא הצ"ח ממשלתית [מ/1255] שאושרה ...