הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שידור ישיבות מועצה), התש"ף-2020

הצעת חוק פרטית [פ/1390/23] של חבר הכנסת עאידה תומא סלימאן ואח', המבקשת לקבוע כי ישיבות מועצה פומביות יצולמו וישודרו בשידור ישיר באתר האינטרנט של העירייה.

הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-19 על-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג ואח' [פ/2417/19]; בכנסת ה-20 על-ידי חברי הכנסת מיקי לוי [פ/331/20], תמר זנדברג [פ/332/20], דב חנין ואח' [פ/2373/20], מיקי לוי [פ/2611/20], תמר זנדברג ואח' [פ/2718/20] ומיקי לוי [פ/5530/20]; ובכנסת ה-22 על-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג [פ/588/22].

הצעת חוק דומה הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת דוד אמסלם [פ/4177/20].