הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שידור ישיבות מועצה), התשע"ו-2016

הצעת חוק פרטית [פ/2718/20] של חברת הכנסת תמר זנדברג ואח', המבקשת לקבוע כי ישיבות מועצה פומביות יצולמו וישודרו בשידור ישיר באתר האינטרנט של העירייה.

הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-19 על-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג ואח' [פ/2417/19], ובכנסת ה-20 על-ידי חברי הכנסת מיקי לוי [פ/331/20], תמר זנדברג [פ/332/20], דב חנין ואח' [פ/2373/20] ומיקי לוי [פ/2611/20].