הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (פומביות הדיונים בישיבות מועצה), התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/4177/20] של חבר הכנסת דוד אמסלם, המבקשת לחייב כל רשות מקומית לצלם ולשדר את ישיבות המועצה בשידור חי באתר העירייה או באתר פתוח אחר.