הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (פומביות הדיונים בישיבות מועצה), התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/4177/20] של חבר הכנסת דוד אמסלם, המבקשת לחייב כל רשות מקומית לצלם ולשדר את ישיבות המועצה בשידור חי באתר העירייה או באתר פתוח אחר.

הצעות חוק דומות הוגשו בכנסת ה-19 על-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג ואח' [פ/2417/19], ובכנסת ה-20 על-ידי חברי הכנסת מיקי לוי [פ/331/20], תמר זנדברג [פ/332/20], דב חנין ואח' [פ/2373/20], מיקי לוי [פ/2611/20] ותמר זנדברג ואח' [פ/2718/20].