הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שידור ישיבות מועצה), התשע"ה-2015

הצעת חוק פרטית [פ/331/20] של חבר הכנסת מיקי לוי, המבקשת לקבוע כי ישיבות מועצה פומביות יצולמו וישודרו בשידור ישיר באתר האינטרנט של העירייה.

הצעת חוק זהה הוגשה בכנסת ה-19 על-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג ואח' [פ/2417/19].