הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שידור ישיבות מועצה), התשע"ה-2015

הצעת חוק פרטית [פ/332/20] של חברת הכנסת תמר זנדברג, המבקשת לקבוע כי ישיבות מועצה פומביות יצולמו וישודרו בשידור ישיר באתר האינטרנט של העירייה.

הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-19 על-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג ואח' [פ/2417/19] ובכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת מיקי לוי [פ/331/20].