הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שידור ישיבות מועצה), התשע"ד-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2417/19] של חברת הכנסת תמר זנדברג ואח', המבקשת לקבוע כי ישיבות מועצה פומביות יצולמו וישודרו בשידור ישיר באתר האינטרנט של העירייה.