חתימות אלקטרוניות

אי סבירותו של צו הצופן (חלק שלישי)

במשפט הישראלי יש מעמד מיוחד לסוד: "יש הרואים בסוד המסחרי קניין... אחרים רואים בו "מעין קניין" ..או אינטרס נכסיים... עם זאת ,דומה שמקובל על הכל כי הסוד המסחרי "קיים" במשפט וכי המשפט מספק אמצעים להגנתו מפני ניצולו ללא הסכמת הזכאי לו" (בג"צ 1683/93 יבין פלסט בע"מ נ' ביה"ד הארצי לעבודה). לא פלא איפוא שיותר ממאה הוראות בחקיקה הישראלית מחייבות שמירה ...

חתימות אלקטרוניות

צו הצופן החדש

בדין הישראלי, ציוד הצפנה נחשב עד כה ציוד לחימה לכל דבר. כך קובעת אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ציוד לחימה וידע בטחוני), התשמ"ז - 1986. אכרזה זו מצטרפת לצו הפיקוח על הייצוא (ציוד לחימה וידע צבאי), תשל"ז - 1977, אשר גם לפיו "אמצעי הצפנה" מהווים ציוד לחימה שייצואו אסור בלא היתר מתאים.

ככזה, ציוד ההצפנה הינו מוצר בר פיקוח כמשמעות ...

חתימות אלקטרוניות

אי סבירותו של צו הצופן (חלק שני)

לצד שימושיה המסורתיים, הביטחוניים, משמשת ההצפנה בתקשורת המודרנית לקידוד שיחות בטלפונים סלולאריים, לאבטחת מידע הנשלח מדפדפני אינטרנט לאתרים של מסחר אלקטרוני, להגנה על הקניין הרוחני בקבצים, לניהול רשתות וירטואליות המאחדות אתרים מרוחקים באמצעות תשתית אינטרנט, לאימות זהותם של צדדים לחוזים, להגנה על נתונים במחשבים ועוד ועוד. הלכה למעשה, אין לתאר את פעולתה של האינטרנט בלא קידוד והצפנה, ועם זאת הפיתוח, ...

חתימות אלקטרוניות

הצפנה ומסחר אלקטרוני - החוק בישראל

בשבוע שעבר הסברנו כי בלא הצפנה לא תתכן פעילות מסחרית מאובטחת באינטרנט, וכי ההצפנה משמשת לשתי מטרות - הסתרת מידע חסוי וזיהוי צדדים לעסקה באמצעות חתימות דיגיטליות.

ישראל נמצאת בחזית הפיתוח בתחומי הקידוד וההצפנה: חברות כדוגמת צ'ק פוינט, מחקר אלגוריתמים, אל-יראו ורבות אחרות, מפתחות מערכות אבטחה וקידוד. ביסוד המערכות הללו נמצאים צפנים. הדין הישראלי כולל הוראות רבות, המחייבות לנקוט צעדים ...

חתימות אלקטרוניות

הצפנה ומסחר אלקטרוני

הצפנת המידע היא תנאי הכרחי לניהול פעילות מסחרית מאובטחת באינטרנט: מנגנוני הצפנה משמשים בפרוטוקולי-תקשורת מתוחכמים, כדוגמת SSL) Secure Socket layer) ו- SET) Secure Electronic Transaction) ומאפשרים למסור פרטי כרטיס אשראי ברשת לצורך ביצוע קניות בלא חשש שיגיעו לידיים בלתי מורשות. הצפנה היא חלק בלתי נפרד ממערכות לתשלום אלקטרוני, להנפקת כסף דיגיטלי (e-cash) ולהעברת כספים בין-בנקאית. לבד מהסתרה לשמה (כדוגמת הצפנה ...

חתימות אלקטרוניות

אי-סבירותו של צו הצופן (חלק ראשון)

ב- 16 בספטמבר אשתקד הודיע מימשל קלינטון על מדיניות ייצוא חדשה, מקלה בהרבה, ביחס לאמצעי הצפנה. לאחר שנים שבהן טענו סוכנויות הביטחון האמריקניות שייצוא חופשי של אמצעי הצפנה יסכן את הביטחון הלאומי, ודרשו להותיר בתוכנות ההצפנה "דלת אחורית" שתאפשר להן לחדור דרכה אל המידע המוסתר, מדיניות חדשה זו נתפסת כמהפכה של ממש.

השינוי שחוללה האינטרנט באופיים של אמצעי ההצפנה, השימושים ...

חתימות אלקטרוניות

הצפנה וחתימות דיגיטליות, פסק-דין דיגיטלי

בלא הצפנה לא יכולה להתנהל פעילות מסחרית מאובטחת באינטרנט. מנגנוני הצפנה משמשים בפרוטוקולי-תקשורת מתוחכמים, כדוגמת SSL) Secure Socket Layer) ו- Secure Electronic Transaction) SET), המאפשרים למסור פרטי כרטיס אשראי ברשת לצורך ביצוע קניות בלא חשש שיגיעו לידיים בלתי מורשות. הצפנה היא חלק בלתי נפרד ממנגנונים לתשלום אלקטרוני ולהנפקת כסף דיגיטלי (e-cash) ולהעברת כספים בין-בנקאית, ולבד מהסתרה לשמה (כדוגמת הצפנה של ...

חתימות אלקטרוניות

חוזים אלקטרוניים וחתימות דיגיטליות (חלק ראשון)

א' נוטה למות. הוא מבקש להכין צוואה. בעולם המשפטי של המאה ה- 20 עליו לגשת לעורך-דין שינסח אותה עבורו ולחתום בפניו בכתב ידו, בנוכחות שני עדים. אין בכך שום דבר יוצא דופן. אבל האינטרנט מביאה עמה שינוי גם בתחום זה. תחילתו ב- 1 במאי 1995, השבוע לפני שנתיים. אז נכנס לתוקפו במדינת יוטה, ארצות הברית, החוק הראשון, שמיסד את החתימה ...