בריטניה: הורחבה הגנת פטנטים לבינה מלאכותית

בהחלטה תקדימית, בית המשפט העליון של אנגליה ווילס קבע כי רשת נוירונים מלאכותית מבוססת חומרה ראויה להגנת פטנט כחומר לאחר שהסתיים תהליך האימון שלה. רשת כזו היא רכיב קריטי בפיתוח סוגים מסוימים של בינה מלאכותית. פסק הדין עתיד להשפיע באופן משמעותי על האפשרות להגן על AI באמצעות פטנטים.

החלטת בית המשפט מנטרלת את האיסור על רישום פטנטים על תוכנות מחשב באמצעות סיווג המערכת כחומרה ולא רק תוכנה. פסק הדין מרחיק לכת עוד יותר בכך שהוא קובע שגם אם מדובר היה בתוכנה, עדיין ניתן היה להגן עליה באמצעות פטנט מכיוון שהפונקציונליות של ה-AI היא טכנית מטבעה, במנותק מיישומה בנסיבות המקרה להמלצות מוסיקה.

Emotional Perception AI Ltd ערערה אפוא בהצלחה על פסיקה של משרד הקניין הרוחני הבריטי (UKIPO). פסק הדין חרג מגישות מסורתיות והתעמק בדקויות של טכנולוגיית בינה מלאכותית. עדות מומחים הדגישה את ההבדל בין תכנות מחשבים רגילים לבין למידת מכונה, במיוחד ברשתות נוירונים.

ההשלכות של ההחלטה עשויות להיות מרחיקות לכת, ולסלול את הדרך להגנה על פטנטים בתחומים שלא היו מוכרים בעבר, לרבות בתחום הפיננסים ובמגזרים אחרים. השלכות פסק הדין על בקשות לפטנטים, רגולציה והגברת החדשנות ושיתוף הפעולה ב-AI מדגישות את הצורך בדיאלוג מתמשך בין הקהילה המשפטית לקהילת הבינה המלאכותית.