רשם הפטנטים: בינה מלאכותית לא יכולה להיחשב ממציא

הכרה בבינה מלאכותית כממציאה בבקשה פטנט, או רישום פטנט על אמצאה שנעשתה ללא מעורבות אנושית כלשהי, צריכה להימסר למחוקק. עד אז, יש לפרש את חוק הפטנטים כמתייחס לממציא שהוא בן אנוש בלבד.

כך קבע רשם הפטנטים, עו"ד אופיר אלון, כשדחה שתי בקשות לרישום פטנט שהגיש דר. סטיבן ת'אלר. ת'אלר מציין שהממציאה היא תוכנת בינה מלאכותית פרי פיתוח, DABUS. הוא עמד בבקשה על כך שהוא אינו הממציא של האמצאות מושא בקשות הפטנט וכי התהליך האמצאתי נעשה על ידי DABUS ללא מעורבות אנושית כלשהי.

תהליך האמצאה של המכונה כולל שני שלבים : א) יצירת רעיונות חדשים על ידי רשת נוירונים מלאכותית שאומנה באמצעות מידע כללי מעולמות ידע מגוונים; ב) בחירת רעיונות שהם חדשים מספיק ביחס לידע קודם מתוך אלו שחוללה המכונה בשלב א' וזאת בעזרת רשת נוירונים מלאכותית שנייה. ת'אלר מגיש בקשות לרישום פטנטים ברחבי תבל. עד כה דחו משרדי רישום הפטנטים וערכאות משפט בארה"ב, אנגליה, האיחוד האירופאי ואוסטרליה את בקשותיו מפני שהממציא חייב להיות בן אנוש. כך קבע גם רשם הפטנטים בישראל –

  • המונח "ממציא" בחוק הפטנטים מתייחס במובנו הרגיל: ל-"בן־אנוש".
  • על פי החוק כל אמצאה מתחילה בממציא, שהוא כאמור "בן־אנוש", וממנו מתגלגלת הזכות לבעל האמצאה.
  • כיום לא קיימים כללים מקובלים להגנה על אמצאות שנעשו על ידי בינה מלאכותית ללא ממציא אנושי, ומרבית המדינות בהן נדון העניין סירבו לרישום פטנט על אמצאה שנעשתה ללא מעורבות אנושית כלשהי.
  • אף אם צודק ת'אלר שהגנה על תוצריהן של מכונות היוצרות אמצאות באמצעות דיני הפטנטים היא כלי המדיניות הנכון לתמרוץ יצירת מכונות אלו וגילוי של תוצריהן לציבור, ספק אם הגנה על אמצאות כאלה על ידי מספר קטן של מדינות תגשים את תכלית דיני הקניין הרוחני כפי שהוא טוען. לפיכך בהיעדר הסכמה בין־לאומית לגבי ההסדר הרצוי בעניין זה, לא יהיה זה נכון לעגן זאת בדין הישראלי על דרך של פרשנות החוק.
  • הודגש כי החלטה איננה עוסקת בשאלה איזו מעורבות אנושית נדרשת על מנת שאדם ייחשב כממציא באמצאה שנעשתה בסיוע של מכונה.

שתי הבקשות לרישום פטנטים נדחו אפוא. לפי דפוס הפעולה השגור של ת'אלר, יש להניח כי יפנה כעת לבית משפט בישראל [בקשות לרישום פטנטים מס' 268605 , 268604 - החלטת רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר].