העליון בבריטניה: בינה מלאכותית לא תירשם כממציאת פטנט

בינה מלאכותית (AI) אינה יכולה להירשם כממציאת פטנט, וכל יוצר של המצאה חדשה חייב להיות אדם "אמיתי". כך פסק בית המשפט העליון בבריטניה, שדחה את ערעורו של ד"ר סטיבן ת'אלר האמריקאי על דחיית בקשתו לרשום פטנטים על המצאות שנוצרו על ידי תוכנת ה-AI שלו, "DABUS". ההחלטה מסמלת את סופם של הליכים משפטיים ממושכים, כאשר בשנת 2019 משרד הקניין הרוחני הבריטי השיב לת'אלר כי על פי חוק הפטנטים המקומי, רק אדם או חברה יכולים להיות רשומים כממציאים, ולא תוכנה.

עיקר הדיון נסב על יכולתה של מערכת AI להיחשב כממציאה לפי חוק הפטנטים הבריטי משנת 1977. בית המשפט העליון פסק כי המונח "ממציא" בחוק הפטנטים מתייחס אל אדם טבעי בלבד, ולא אל מכונה, והזכות לבקש פטנט היא זכות סטטוטורית אשר יכולה להינתן רק לאדם טבעי. כל פרשנות אחרת שתתמוך בבקשותיו של ת'אלר תחייב את תיקונו של החוק משנת 1977. במקביל, בית המשפט העליון דחה את טענתו של ת'אלר כי הוא זכאי לתביעת זכויות פטנט להמצאות של DABUS מתוקף בעלותו על המערכת.

עם זאת, בית המשפט ציין כי אילו ת'אלר לא היה מתעקש על כך ש-DABUS  היא הממציאה, והיה טוען כי הוא הממציא אשר משתמש ב- DABUS ככלי בלבד, ייתכן כי התוצאה המשפטית הייתה שונה. הרי אין מניעה להשתמש בכלי AI בתהליכי חדשנות, כאשר הממציא האנושי זוכה להכרה רשמית תוך התאמה לדרישות החוקיות לבקשות פטנט. מקור: Skynews (מאת ארטי נצ'יאפן).

פסק הדין של בית המשפט העליון הבריטי מצטרף לשורה של ניסיונות כושלים של ת'אלר להגיש בקשות דומות ברחבי העולם, כגון באיחוד האירופי, דרום אפריקה, אוסטרליה ואף ישראל. באוסטרליה נקבע כי AI אינה יכולה להיות "ממציאה" תחת חוק הפטנטים, גם אם ההמצאה הופקה על ידה, מאחר שאינה "אדם טבעי". בישראל, רשות הפטנטים הישראלית יישרה קו עם שאר המדינות, דחתה את בקשות ת'אלר, החליטה שלא להכיר ב-AI כ"ממציאה", וקבעה כי יש לפרש את חוק הפטנטים כמתייחס לממציא שהוא בן אדם טבעי בלבד. בנימוקים דומים, בית משפט הפדרלי בארצות-הברית דחה את בקשתו של ת'אלר לרישום DABUS כממציאת פטנט, ואף העליון האמריקאי סירב לדון בכך. ת'אלר נחל כשלנות דומים גם בתחום זכויות היוצרים, כאשר ניסה לרשום זכויות יוצרים בארה"ב עבור יצירות שנוצרו על ידי מערכת הבינה המלאכותית שלו.