הודו מגנה על יצירות בינה מלאכותית

אולי יעניין אותך גם

השיטה הנקוטה בהודו להגנה על קניין רוחני מאפשרת הגנה טובה על יצירות שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית, ואין צורך לשם כך ביצירת קטגוריה נפרדת להגנה על AI. דיני זכויות היוצרים והפטנטים הקיימים מספיקים לשם זה. כך מסר שר הסחר והתעשייה ההודי בכתב לבית העליון של הפרלמנט ההודי.

לדברי השר, חוק הזכויות היוצרים ההודי משנת 1957 מעניק לבעלי זכויות יוצרים זכויות כלכליות בלעדיות ביצירותיהם, כדוגמת העתקה, תרגום והתאמה. משתמשים בבינה מלאכותית יוצרת חייבים לקבל אישור לשימוש מסחרי ביצירות אלה, אלא אם שימוש כזה נכלל בחריגים המתירים שימוש הוגן על פי סעיף 52 לחוק זכויות היוצרים. מכיוון שזכויות קניין רוחני הן זכויות פרטיות, הוסיף השר, הן נאכפות על ידי בעלי הזכויות הבודדים. אמצעים אזרחיים הולמים ויעילים ותרופות פליליות נקבעו בחוק זכויות היוצרים נגד כל מעשה של הפרה או שימוש לא מורשה ביצירות, כולל עקיפה דיגיטלית (של אמצעי הגנה על היצירות – ח.ר.).