אפשר יהיה לחתום על צוואות בחתימה אלקטרונית

משרד המשפטים פרסם אתמול ברשומות הצעה לתיקון חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001. ההצעה מבקשת לחולל שינויים מהותיים בחוק. אם תתקבל, ניתן יהיה לחתום על צוואות בחתימה אלקטרונית מאושרת (עד כה לא היה כל תוקף לחתימה אלקטרונית על צוואה ונדרשה עדין חתימה בכתב יד). בנוסף, אם עד כה רק חתימה אלקטרונית מאושרת היתה תקפה במקום שנדרשה חתימה לפי חיקוק, הרי שלאחר שההצעה תתגבש לחוק - גם חתימה אחרת תהיה מספקת "ובלבד שהיא מקיימת, ברמת ודאות מספקת בנסיבות העניין, את התכליות לדרישת החתימה בהתאם לאותו חיקוק".

מטרתו המוצהרת של התיקון היא להתאים את החוק למציאות המשתנה ולהסיר חסמים בתחום. יחד עם זה, law.co.il מוצא בצער שאמנם הכירסום במעמדה של חתימה אלקטרונית מאושרת הוא נכון - אבל לצד זה מקימה הצעת החוק חסם חדש של חוסר ודאות: כדי לקבוע אם חתימה אחרת מקיימת ברמת ודאות מספקת בנסיבות העניין את התכליות לדרישת החתימה באותו חיקוק יידרשו חוות דעת משפטיות ואפשר שגם אבטחתיות.

הצעת חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018.