הצעת חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018

הצעת חוק ממשלתית [1192] שמטרתה לתקן את חוק חתימה אלקטרונית, כדי להתאימו למציאות המשתנה בתחום ולהסיר חסמים שונים.