חתימות אלקטרוניות

על אחריות גורם מאשר לפי חוק חתימה אלקטרונית

הכנסת אישרה אתמול (26 במרץ 2001) בקריאה שניה ושלישית את חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001. החוק מסדיר את מעמדן הראייתי של חתימות אלקטרוניות, קובע את נפקותן של תעודות אלקטרוניות (תעודות המאשרות, כי פלוני הוא בעל אמצעי מסוים לאימות חתימה – המקבילה המקוונת לתעודת זיהוי) ומורה כיצד צריכים לפעול גורם מאשר (Certificate Authority), המנפיק תעודות אלקטרוניות.

בדרך מקרה, בסוף השבוע פרסמה חב' ...

חתימות אלקטרוניות

החתימה החדשה - מבט בהצעת חוק חתימה אלקטרונית

בימים אלה נמצאת בהליכי חקיקה בכנסת הצעת חוק חתימה אלקטרונית, התש"ס - 2000. הצעת החוק התקבלה בקריאה ראשונה ב- 2 באוגוסט והועברה לגיבוש בוועדה משותפת לועדת המדע ולוועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת. ישיבה ראשונה של הוועדה המשותפת התכנסה ב- 17 בספטמבר. בראשותה עומד ח"כ מיכאל איתן (ליכוד) וביוזמתו ניתן לעקוב אחר הליכי החקיקה - ואף להשתתף בדיון - באמצעות אתר ...

חתימות אלקטרוניות

עת לחתום

בימים אלה מתעורר חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 לחיים, לאחר שמאז כניסתו לתוקף ביום 4 באוקטובר 2001 היה בעל כורחו שרוי בתרדמה עמוקה. הסמכת שני גורמים מאשרים ראשונים בישראל, התאמת דיני ניירות ערך ליישום חוק חתימה אלקטרונית במערכת הדיווח של הרשות לניירות ערך, בחירת הזוכה במכרז האוצר להנפקת תעודות זהות חכמות (פרוייקט תל"ם – תעוד לאומי ממוחשב), התקדמות בביצוע המכרז להנפקת ...

חתימות אלקטרוניות

איך תכיר חתימה אלקטרונית כשתראה כזאת?

מאז שנכנס לתוקף חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001, ב- 4 באוקטובר אשתקד, רבו הקולות המאוכזבים: מה שהתקבל בקול תרועה רמה בכנסת, והוצג כחוק הראשון שיתאים את דיני ישראל לעידן המידע, לא הניב עניין ציבורי כלשהו, הם אומרים. איש עוד לא המיר את חתימתו הפיסית בתחליף הדיגיטלי; החתימה האלקטרונית לא הצדיקה את הציפיות שתלו בה.

האמנם? הטמעת חתימה אלקטרונית היא תהליך מורכב, ...