תכנה חופשית

תכנה חופשית

מסמכים משפטיים בעברית הנוגעים לתוכנות קוד-פתוח, ובהם תרגומים לא רשמיים לעברית של הרשיונות הכלליים של גנו - GPL 2 & GPL 3.

תוכן

רשיונות קוד פתוח: תכנית טלוויזיה

7.2.2008 - תוכנית מהערוץ האקדמי בהשתתפות עו"ד חיים רביה, שחר שמש (מנכ"ל חב' לינגנו וממייסדי עמותת המקור) ועו"ד ועו"פ יואב אלקלעי (IBM ישראל; כיום שותף בפרל כהן). הוקלט בינואר 2008

תוכן

קישורים

SPDX License List - a comprehensive list of commonly found licenses and exceptions used for open source and other collaborative software.

Free Software Foundation

GNU Project

Frequently asked questions about the GNU Licenses.

International Free and Open Source Software Law Review.

Software Freedom Conservancy - a not-for-profit charity that helps promote, improve, develop, and defend Free, Libre, and Open ...

תוכן

תרגום לעברית ל- GPL גרסה 2 (הרישיון הציבורי הכללי של גנו)

הרישיון הציבורי הכללי של GNU מלווה יותר מ- 70% מתוכנות הקוד הפתוח. בין השאר, זהו הרישיון השולט על הליבה (Kernel) של הלינוקס. ה- GPL נחשב מסמך מכונן בעולם הקוד הפתוח, והוא קבע את עקרונות היסוד המשפטיים של השיטה: שמירת זכות היוצרים בידי היוצר ומכוחה מתן הרשאה בלתי-מסוייגת להעתיק את התוכנה וקוד המקור שלה, לשנותם ולהתאימם לצרכיו של כל אחד ולהפיצם ...

קישור

מדריך: כיצד לציית להוראות ודרישות רשיונות GPL

אוקטובר 2014. מדריך (באנגלית) שהוצא לאור על-ידי ה-Software Freedom Law Center הסוקר בפירוט נרחב את ההוראות של הרשיונות ממשפחת ה-GPL ומסביר על הדרכים לציות להן.

תוכן

תרגום לעברית של הרישיון הציבורי הכללי של גנו - גרסה 3

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Hebrew. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL—only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Hebrew speakers understand the GNU ...

קישור

מדריך לימודי: קוד פתוח ו-GPL

אוקטובר 2014. מדריך (באנגלית) ללומד על רשיונות קוד פתוח בכלל ועל רשיונות GPL בפרט. המדריך הוא פרויקט משותף של ה-Free Software Foundation, Software Freedom Law Center ואחרים.

תוכן

תמיכה ושימוש ממשלתיים בתוכנות קוד-פתוח

2.10.2002 - זהו נושא מרכזי בעולם טכנולוגיות המידע בשנה האחרונה. לפחות 25 ממשלות ברחבי-תבל פועלות לפיתוח וליישום תוכנות של קוד-פתוח כאפשרות נוספת לצידן של תוכנות קנייניות : מארצות-הברית, מגרמניה ומצרפת ועד לסין, למאלזיה ולקוריאה. השיקולים העיקריים הם אי-תלות, שקיפות, חסכון בהוצאות, אבטחה, איכות ויתרונות טכנולוגיים. שיקולים נוספים, הנזכרים בחלק מן המקרים, הינם עידוד התעסוקה בשוק המקומי, הגדלת הכנסות הממשלה ממסים בשל ...