תכנה חופשית

תכנה חופשית

תרגום לעברית של הרישיון הציבורי הכללי של גנו - גרסה 3

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Hebrew. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL—only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Hebrew speakers understand the GNU GPL better.


זהו תרגום בלתי רשמי של הרישיון הציבורי הכללי של גנו לעברית. הוא לא פורסם על ידי קרן התוכנה החופשית ואינו קובע באופן חוקי את תנאי ההפצה לתוכנה המשתמשת ב-GPL של גנו – רק הטקסט האנגלי המקורי של ה-GPL של גנו עושה זאת. אבל אנחנו מקווים שתרגום זה יסייע לדוברי עברית להבין את ה-GPL של גנו טוב יותר.