תכנה חופשית

תכנה חופשית

תרגום לעברית ל- GPL גרסה 2 (הרישיון הציבורי הכללי של גנו)

הרישיון הציבורי הכללי של GNU מלווה יותר מ- 70% מתוכנות הקוד הפתוח. בין השאר, זהו הרישיון השולט על הליבה (Kernel) של הלינוקס. ה- GPL נחשב מסמך מכונן בעולם הקוד הפתוח, והוא קבע את עקרונות היסוד המשפטיים של השיטה: שמירת זכות היוצרים בידי היוצר ומכוחה מתן הרשאה בלתי-מסוייגת להעתיק את התוכנה וקוד המקור שלה, לשנותם ולהתאימם לצרכיו של כל אחד ולהפיצם מחדש על-פי אותם תנאים, בתמורה או בחינם. כל זאת, בלא אחריות לתוכנה. זוהי גרסה 2 של הרישיון שהתפרסמה בשנת 1991. תבניות PDFRTFטקסט ו- HTML.