תכנה חופשית

תכנה חופשית

תמיכה ושימוש ממשלתיים בתוכנות קוד-פתוח

2.10.2002 - זהו נושא מרכזי בעולם טכנולוגיות המידע בשנה האחרונה. לפחות 25 ממשלות ברחבי-תבל פועלות לפיתוח וליישום תוכנות של קוד-פתוח כאפשרות נוספת לצידן של תוכנות קנייניות : מארצות-הברית, מגרמניה ומצרפת ועד לסין, למאלזיה ולקוריאה. השיקולים העיקריים הם אי-תלות, שקיפות, חסכון בהוצאות, אבטחה, איכות ויתרונות טכנולוגיים. שיקולים נוספים, הנזכרים בחלק מן המקרים, הינם עידוד התעסוקה בשוק המקומי, הגדלת הכנסות הממשלה ממסים בשל הצמיחה בפעילות המקומית, עצמאות טכנולוגית, שימור המידע הדיגיטלי ומלחמה בשימוש ובהעתקה פיראטיים של תוכנות. שורה של מסמכים שהוגשו לדיון בוועדת המשנה לאינטרנט וטכנולוגיית המידע של וועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, סוקרים שיקולים אלה: קוד פתוח בממשלות ורשויות ציבוריותתיאור פעילויות במדינות שונות ונספח מקורות.